IMPEL Logo

Frankfurtē notika apakšzemes ūdeņu piesārņojuma tendenču maiņas mini konference

27 Sep, 2023

Tendences maiņa ir sarežģīta, bet ne neiespējama 

2023. gada 4. septembrī Frankfurtē pie Mainas (Vācijā) notika IMPEL projekta "Tendences maiņa gruntsūdeņu piesārņojuma jomā" mini konference. Tajā 29 administratīvie un zinātniskie eksperti no septiņām valstīm (Vācijas, Albānijas, Dānijas, Ungārijas, Luksemburgas, Rumānijas un Apvienotās Karalistes) diskutēja par gruntsūdeņu piesārņojumu ar nitrātiem, pesticīdiem, sāli un citām kaitīgām vielām no izkliedētiem avotiem, kā arī par labāko praksi, kā mainīt negatīvās tendences. Tika salīdzināta dažādu politikas virzienu un instrumentu pieredze, jo īpaši Dānijā, Apvienotajā Karalistē un Vācijā, un notika regulatoru, ūdens piegādātāju un lauku saimniecību konsultantu viedokļu apmaiņa.  

Dānijā kopš 1980. gadiem, pateicoties dažādiem stingriem pasākumiem, ir gūti panākumi, samazinot nitrātu līmeni par 40 %, taču pašreizējā tendence šajā virzienā nav stabila, un citu valstu pieredze ir vēl mazāk iedrošinoša. Diskusija parādīja, ka nav vienkārša un lēta problēmas risinājuma. Tomēr ekspertu uzstāšanās un komentāri palīdzēja noteikt pasākumus un nosacījumus, kas ļautu panākt būtisku uzlabojumu. 

Konferences rezultāti kalpos kā ieguldījums paredzētajās IMPEL vadlīnijās par "tendenču maiņu", kuras kā galvenais trīs gadu IMPEL projekta produkts būtu jāpabeidz 2023. gada novembrī. Turpmākais projekts ir plānots 2025.-2027. gadā, un tajā īpaša uzmanība tiks pievērsta nitrātu problēmai un lauksaimniecības avotu radītā piesārņojuma samazināšanai. 

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet IMPEL tīmekļa vietni vai sazinieties ar projekta vadītāju

 

Subscribe to our newsletter