IMPEL Logo

Minikonferens om trendbrott i fråga om förorening av grundvatten hölls i Frankfurt

27 Sep, 2023

Trendvändning svårt, men inte omöjligt 

Den 4 september 2023 höll IMPEL-projektet "Trendvändning vid grundvattenförorening" en minikonferens i Frankfurt am Main (Tyskland). 29 administrativa och vetenskapliga experter från sju länder (Tyskland, Albanien, Danmark, Ungern, Luxemburg, Rumänien och Storbritannien) diskuterade förorening av grundvatten med nitrat, bekämpningsmedel, salt och andra skadliga ämnen från diffusa källor, och de bästa metoderna för att vända negativa trender. Erfarenheter av olika strategier och instrument, särskilt i Danmark, Storbritannien och Tyskland, jämfördes och de olika åsikterna från tillsynsmyndigheter, vattenleverantörer och jordbrukskonsulter utbyttes.  

En framgång med en 40 % minskning av nitratnivåerna har uppnåtts i Danmark sedan 1980-talet, på grund av olika stränga åtgärder, men den nuvarande trenden är inte stabil i denna riktning och erfarenheterna i andra länder är ännu mindre uppmuntrande. Diskussionen visade att det inte finns någon enkel och billig lösning på problemet. Ändå hjälpte experternas presentationer och kommentarer till att identifiera de åtgärder och villkor som skulle leda till en betydande förbättring. 

Resultaten från konferensen kommer att tjäna som underlag för den planerade IMPEL-riktlinjen om "trendvändning" som ska slutföras i november 2023 som huvudprodukt från det treåriga IMPEL-projektet. Ett uppföljningsprojekt planeras för perioden 2025-2027 och kommer att fokusera specifikt på nitratproblemet och minskningen av föroreningar från jordbrukskällor. 

För mer information, se IMPEL-webbplatsen eller kontakta projektledaren

 

Subscribe to our newsletter