IMPEL Logo

Yeraltı suyu kirliliğinde trendin tersine çevrilmesi mini konferansı Frankfurt'ta düzenlendi

27 Sep, 2023

Trendin tersine çevrilmesi zor ama imkansız değil 

4 Eylül 2023 tarihinde, IMPEL projesi "Yeraltı suyu kirliliğinde trendin tersine çevrilmesi" Frankfurt am Main'da (Almanya) bir mini konferans düzenledi. Yedi ülkeden (Almanya, Arnavutluk, Danimarka, Macaristan, Lüksemburg, Romanya ve Birleşik Krallık) 29 idari ve bilimsel uzman, yeraltı sularının nitrat, pestisit, tuz ve diğer zararlı maddelerle dağınık kaynaklardan kirlenmesini ve olumsuz eğilimlerin nasıl tersine çevrilebileceğine dair en iyi uygulamaları tartıştı. Özellikle Danimarka, Birleşik Krallık ve Almanya'da farklı politika ve araçlarla elde edilen deneyimler karşılaştırıldı ve düzenleyiciler, su tedarikçileri ve çiftlik danışmanlarının farklı görüşleri paylaşıldı.  

Danimarka'da 1980'lerden bu yana çeşitli sıkı önlemler sayesinde nitrat seviyelerinde %40'lık bir azalma başarısı elde edildi, ancak mevcut eğilim bu yönde istikrarlı değil ve diğer ülkelerdeki deneyimler daha da az cesaret verici. Tartışma, sorunun kolay ve ucuz bir çözümü olmadığını göstermiştir. Yine de uzmanlar tarafından yapılan sunumlar ve yorumlar, önemli bir iyileşmeye yol açacak önlemlerin ve koşulların belirlenmesine yardımcı oldu. 

Konferansın sonuçları, üç yıllık IMPEL projesinin ana ürünü olarak Kasım 2023'te tamamlanması öngörülen "trendin tersine çevrilmesi" konulu IMPEL kılavuzuna girdi teşkil edecektir. 2025-2027 dönemi için özellikle nitrat sorununa ve tarımsal kaynaklardan kaynaklanan kirliliğin azaltılmasına odaklanacak bir takip projesi planlanmaktadır. 

Daha fazla bilgi için lütfen IMPEL web sitesine bakınız veya proje yöneticisi ile irtibata geçiniz. 

 

Subscribe to our newsletter