IMPEL Logo

Frankfurtissa pidettiin pohjaveden pilaantumisen trendin kääntyminen minikonferenssi.

27 Sep, 2023

Trendin kääntäminen on vaikeaa, mutta ei mahdotonta 

4. syyskuuta 2023 IMPEL-hanke "Trendin kääntäminen pohjaveden pilaantumisessa" järjesti minikonferenssin Frankfurt am Mainissa (Saksa). Seitsemän maan (Saksa, Albania, Tanska, Unkari, Luxemburg, Romania ja Yhdistynyt kuningaskunta) 29 hallinnollista ja tieteellistä asiantuntijaa keskusteli pohjaveden pilaantumisesta nitraatin, torjunta-aineiden, suolan ja muiden hajakuormituslähteistä peräisin olevien haitallisten aineiden vuoksi sekä parhaista käytännöistä, joilla kielteiset suuntaukset voidaan kääntää. Kokemuksia eri politiikoista ja välineistä erityisesti Tanskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa verrattiin keskenään ja vaihdettiin sääntelyviranomaisten, vesihuoltolaitosten ja maatilojen neuvonantajien erilaisia näkemyksiä.  

Tanskassa on onnistuttu vähentämään nitraattipitoisuuksia 40 prosentilla 1980-luvulta lähtien erilaisten tiukkojen toimenpiteiden ansiosta, mutta nykyinen suuntaus ei ole vakaa tähän suuntaan, ja kokemukset muissa maissa ovat vielä vähemmän rohkaisevia. Keskustelu osoitti, että ongelmaan ei ole helppoa ja halpaa ratkaisua. Asiantuntijoiden esitykset ja kommentit auttoivat kuitenkin tunnistamaan toimenpiteitä ja edellytyksiä, jotka johtaisivat merkittävään parannukseen. 

Konferenssin tuloksia käytetään syötteenä suunnitteilla olevaan "trendin kääntämistä" koskevaan IMPEL-ohjeistoon, joka on tarkoitus saada valmiiksi marraskuussa 2023 kolmivuotisen IMPEL-hankkeen päätuotteena. Jatkohanke on suunnitteilla vuosiksi 2025-2027, ja siinä keskitytään erityisesti nitraattiongelmaan ja maataloudesta peräisin olevan pilaantumisen vähentämiseen. 

Lisätietoa saa IMPEL-verkkosivustolta tai ottamalla yhteyttä hankkeen vetäjään

 

Subscribe to our newsletter