IMPEL Logo

Ve Frankfurtu se konala minikonference o změně trendu ve znečištění podzemních vod

27 Sep, 2023

Obrácení trendu je obtížné, ale ne nemožné 

Dne 4. září 2023 se ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo) konala minikonference projektu IMPEL "Obrácení trendu ve znečištění podzemních vod". 29 administrativních a vědeckých odborníků ze sedmi zemí (Německo, Albánie, Dánsko, Maďarsko, Lucembursko, Rumunsko a Velká Británie) diskutovalo o znečištění podzemních vod dusičnany, pesticidy, solí a dalšími škodlivými látkami z difúzních zdrojů a o osvědčených postupech, jak negativní trendy zvrátit. Porovnávaly se zkušenosti s různými politikami a nástroji, zejména v Dánsku, Velké Británii a Německu, a vyměňovaly se různé názory regulačních orgánů, dodavatelů vody a zemědělských poradců.  

Úspěchu v podobě snížení obsahu dusičnanů o 40 % bylo v Dánsku dosaženo již v 80. letech 20. století díky různým přísným opatřením, ale současný trend není v tomto směru stabilní a zkušenosti z ostatních zemí jsou ještě méně povzbudivé. Z diskuse vyplynulo, že problém nemá snadné a levné řešení. Přesto prezentace a připomínky odborníků pomohly identifikovat opatření a podmínky, které by vedly k výraznému zlepšení. 

Výsledky konference poslouží jako vstupní informace pro plánovaný pokyn IMPEL týkající se "zvratu trendu", který by měl být dokončen v listopadu 2023 jako hlavní produkt tříletého projektu IMPEL. Na období 2025-2027 je plánován navazující projekt, který se zaměří konkrétně na problematiku dusičnanů a snižování znečištění ze zemědělských zdrojů. 

Další informace naleznete na webových stránkách projektu IMPEL nebo kontaktujte vedoucího projektu

 

Subscribe to our newsletter