IMPEL Logo

Vo Frankfurte sa konala minikonferencia o zmene trendu v znečistení podzemných vôd

27 Sep, 2023

Zvrátenie trendu je ťažké, ale nie nemožné 

Dňa 4. septembra 2023 sa vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko) uskutočnila minikonferencia projektu IMPEL "Zvrat trendu v znečistení podzemných vôd". 29 administratívnych a vedeckých odborníkov zo siedmich krajín (Nemecko, Albánsko, Dánsko, Maďarsko, Luxembursko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo) diskutovalo o znečistení podzemných vôd dusičnanmi, pesticídmi, soľami a inými škodlivými látkami z rozptýlených zdrojov a o najlepších postupoch, ako zvrátiť negatívne trendy. Porovnávali sa skúsenosti s rôznymi politikami a nástrojmi, najmä v Dánsku, Spojenom kráľovstve a Nemecku, a vymieňali sa rôzne názory regulačných orgánov, dodávateľov vody a poľnohospodárskych poradcov.  

V Dánsku sa od 80. rokov minulého storočia dosiahol úspech v podobe 40 % zníženia obsahu dusičnanov vďaka rôznym prísnym opatreniam, ale súčasný trend nie je v tomto smere stabilný a skúsenosti v iných krajinách sú ešte menej povzbudivé. Z diskusie vyplynulo, že problém nemá jednoduché a lacné riešenie. Napriek tomu prezentácie a pripomienky odborníkov pomohli identifikovať opatrenia a podmienky, ktoré by viedli k výraznému zlepšeniu. 

Výsledky konferencie budú slúžiť ako vstupné údaje pre plánované usmernenie IMPEL o "zvrátení trendu", ktoré by malo byť dokončené v novembri 2023 ako hlavný produkt trojročného projektu IMPEL. Následný projekt sa plánuje na obdobie rokov 2025 - 2027 a bude zameraný konkrétne na problém dusičnanov a zníženie znečistenia z poľnohospodárskych zdrojov. 

Viac informácií nájdete na webovej stránke IMPEL alebo kontaktujte vedúceho projektu

 

Subscribe to our newsletter