IMPEL Logo

We Frankfurcie odbyła się mini-konferencja na temat odwrócenia trendu zanieczyszczenia wód gruntowych

27 Sep, 2023

Odwrócenie trendu trudne, ale nie niemożliwe 

W dniu 4 września 2023 r. w ramach projektu IMPEL "Odwrócenie trendu zanieczyszczenia wód podziemnych" odbyła się minikonferencja we Frankfurcie nad Menem (Niemcy). 29 ekspertów administracyjnych i naukowych z siedmiu krajów (Niemiec, Albanii, Danii, Węgier, Luksemburga, Rumunii i Wielkiej Brytanii) omówiło zanieczyszczenie wód gruntowych azotanami, pestycydami, solą i innymi szkodliwymi substancjami pochodzącymi ze źródeł rozproszonych oraz najlepsze praktyki w zakresie odwracania negatywnych trendów. Porównano doświadczenia z różnymi politykami i instrumentami, zwłaszcza w Danii, Wielkiej Brytanii i Niemczech, a także wymieniono różne poglądy organów regulacyjnych, dostawców wody i konsultantów rolnych.

W Danii od lat 80. osiągnięto sukces w postaci 40% redukcji poziomu azotanów dzięki różnym rygorystycznym środkom, ale obecny trend nie jest stabilny w tym kierunku, a doświadczenia w innych krajach są jeszcze mniej zachęcające. Dyskusja pokazała, że nie ma łatwego i taniego rozwiązania tego problemu. Niemniej jednak prezentacje i komentarze ekspertów pomogły zidentyfikować środki i warunki, które doprowadziłyby do znacznej poprawy.

Wyniki konferencji posłużą jako wkład do planowanych wytycznych IMPEL dotyczących "odwrócenia trendu", które powinny zostać sfinalizowane w listopadzie 2023 r. jako główny produkt trzyletniego projektu IMPEL. Kolejny projekt planowany jest na lata 2025-2027 i będzie koncentrował się w szczególności na problemie azotanów i redukcji zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych. 

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o odwiedzenie strony internetowej IMPEL lub kontakt z kierownikiem projektu

 

.

Subscribe to our newsletter