IMPEL Logo

Maden Atıklarının Yönetimi proje toplantısı 28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi

06 Dec, 2022

Maden Atıklarının Yönetimi Projesi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'nin (EESC) Üye Devletlere maden atıkları gibi "yeni hammadde alanlarının" kullanımı ve işletilmesi için girişimleri teşvik etmelerini tavsiye eden keşif görüşüyle de uyumlu olarak, maden atıklarının daha iyi yönetimi için ortak kılavuz ilkeleri değerlendirmek amacıyla Direktifin Üye Devletler tarafından iç hukuka aktarılmasını karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu proje kapsamında, 13-15 Eylül tarihleri arasında Finlandiya'da iki gün sınıf dersleri ve bir gün gezi olmak üzere bir eğitim kursu düzenlenmiştir. Mevzuat, sınıflandırma, maden araştırmaları ve maden çıkarma stratejileri, risk değerlendirmesi ve ekonomik yönlerden maden çıkarma atıklarının yönetimine ilişkin genel bir bakış sağlanmıştır. Madencilik faaliyetlerinin kabulünün sosyal yönlerine de özel bir önem verilmiş ve sosyal işletme lisansı üzerinde durulmuştur.

Proje Ekibi son 2022 toplantısını 28-29 Kasım tarihlerinde Cagliari'de, Üniversitenin Kimya ve Jeoloji Bilimleri Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirmiştir. Toplantı, katılımcıların çoğunun yerinde olduğu karma bir toplantı oldu: ilk gün, çeşitli ortakların (Romanya, Polonya, Finlandiya, İtalya dahil) deneyimlerinin ve alandaki uzmanların (üniversite dünyasından ve teknolojik-profesyonel dünyadan) müdahalelerinin sunulduğu toplantıya ayrıldı. İkinci gün ise Cagliari'ye kısa bir mesafede bulunan Montevecchio maden sahası ziyaret edildi.

Nihai rapor önümüzdeki aylarda hazırlanacak ve açıklanacak.

Maden Atıklarının Yönetimi Projesi hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Subscribe to our newsletter