IMPEL Logo

Kaevandusjäätmete käitlemise projekti koosolek toimus 28.-29. novembril.

06 Dec, 2022

Kaevandusjäätmete käitlemise projekti eesmärk on võrrelda direktiivi ülevõtmist liikmesriikides, et hinnata ühiseid suuniseid kaevandamisjäätmete paremaks käitlemiseks, samuti kooskõlas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) ettevalmistava arvamusega, milles soovitatakse liikmesriikidel edendada algatusi toorainete "uute valdkondade", nagu kaevandamisjäätmed, ärakasutamiseks ja kasutamiseks.

Projekti raames korraldati 13.-15. septembrini Soomes koolitus, mis hõlmas kaks päeva klassiruumiõpet ja ühe päeva ekskursiooni. Kursusel anti ülevaade kaevandamisjäätmete käitlemise aspektidest, alates õigusaktidest, klassifitseerimisest, kaevandamisuuringutest ja kaevandamisstrateegiatest, riskihindamisest ja majanduslikest aspektidest. Erilist tähelepanu pöörati ka kaevandamistegevuse aktsepteerimise sotsiaalsetele aspektidele, viidates sotsiaalsele tegevusloale.

Projektirühm pidas oma 2022. aasta lõpukoosoleku 28.-29. novembril Cagliaris, mida võõrustas ülikooli keemia- ja geoloogiateaduskond. Kohtumine oli hübriidne, kus enamik osalejaid viibis kohapeal: esimene päev oli pühendatud kohtumisele, kus tutvustati erinevate partnerite (sh Rumeenia, Poola, Soome, Itaalia) kogemusi ja valdkonna spetsialistide sekkumisi (ülikoolimaailmast ja tehnoloogia-tööstusmaailmast). Teisel päeval külastati Montevecchio kaevandusobjekti, mis asub Cagliarist lühikese vahemaa kaugusel.

Lõpparuanne koostatakse ja avalikustatakse lähikuudel.

Kaevandusjäätmete käitlemise projekti kohta saab lisateavet homme.

Kaevandusjäätmete käitlemise projekti kohta.

Subscribe to our newsletter