IMPEL Logo

Projektni sestanek o ravnanju z rudarskimi odpadki je potekal 28. in 29. novembra

06 Dec, 2022

Projekt ravnanja z rudarskimi odpadki je namenjen primerjavi prenosa direktive v državah članicah, da bi ocenili skupne smernice za boljše ravnanje z rudarskimi odpadki, tudi v skladu s preiskovalnim mnenjem Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO), ki državam članicam priporoča spodbujanje pobud za izkoriščanje in uporabo "novih področij" surovin, kot so rudarski odpadki.

V okviru tega projekta je bilo od 13. do 15. septembra na Finskem organizirano usposabljanje, ki je potekalo dva dni v učilnici in en dan na ekskurziji. Zagotovljen je bil pregled vidikov ravnanja z rudarskimi odpadki, od zakonodaje, klasifikacije, rudarskih raziskav in rudarskih strategij, ocene tveganja in ekonomskih vidikov. Posebna pozornost je bila namenjena tudi družbenim vidikom sprejemanja rudarskih dejavnosti, s sklicevanjem na družbeno dovoljenje za delovanje.

Projektivna skupina je imela 28. in 29. novembra v Cagliariju zaključni sestanek 2022, ki ga je gostil univerzitetni oddelek za kemijske in geološke vede. Srečanje je bilo hibridno z večino udeležencev na kraju samem: prvi dan je bil namenjen srečanju, na katerem so bile predstavljene izkušnje različnih partnerjev (vključno z Romunijo, Poljsko, Finsko in Italijo) in posegi strokovnjakov s tega področja (iz univerzitetnega in tehnološko-strokovnega sveta). Drugi dan je bil obiskan rudarski obrat Montevecchio, ki se nahaja nedaleč od Cagliarija.

Končno poročilo bo pripravljeno in razkrito v naslednjih mesecih.

Za več informacij o projektu ravnanja z rudarskimi odpadki kliknite tukaj.

Subscribe to our newsletter