IMPEL Logo

Kaivannaisjätteen jätehuoltoa koskeva hankekokous pidettiin 28.-29. marraskuuta.

06 Dec, 2022

Kaivannaisjätteen jätehuoltohankkeen tavoitteena on vertailla direktiivin täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, jotta voidaan arvioida yhteisiä suuntaviivoja kaivannaisjätteen jätehuollon parantamiseksi, myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) valmistelevan lausunnon mukaisesti, jossa suositellaan jäsenvaltioille, että ne edistävät aloitteita raaka-aineiden "uusien alojen", kuten kaivannaisjätteen, hyödyntämiseksi ja käyttämiseksi.

Hankkeen puitteissa järjestettiin 13.-15. syyskuuta Suomessa koulutuskurssi, johon kuului kaksi päivää luokkahuoneopetusta ja yksi päivä ekskursiota. Koulutuksessa annettiin yleiskatsaus kaivannaisjätteen jätehuoltoon liittyviin näkökohtiin lainsäädännöstä, luokittelusta, kaivostutkimuksesta ja kaivostrategioista, riskinarvioinnista ja taloudellisista näkökohdista. Erityishuomiota kiinnitettiin myös kaivostoiminnan hyväksymisen sosiaalisiin näkökohtiin viitaten sosiaaliseen toimilupaan.

Projektiryhmä piti viimeisen kokouksensa 2022 28.-29. marraskuuta Cagliarissa yliopiston kemian ja geologian laitoksen isännöimänä. Kokous oli hybridi, jossa suurin osa osallistujista oli paikalla: ensimminen päivä oli omistettu kokoukselle, jossa esiteltiin eri kumppaneiden (muun muassa Romania, Puola, Suomi, Italia) kokemuksia ja alan asiantuntijoiden puheenvuoroja (yliopistomaailmasta ja teknologia-ammattilaismaailmasta). Toisena päivänä tutustuttiin Montevecchion kaivosalueeseen, joka sijaitsee lyhyen matkan päässä Cagliarista.

Loppuraportti laaditaan ja julkistetaan lähikuukausina.

Lisätietoa kaivannaisjätteiden hallinta -hankkeesta saat klikkaamalla täältä.

Subscribe to our newsletter