IMPEL Logo

Projektmøde om forvaltning af mineaffald blev afholdt den 28.-29. november

06 Dec, 2022

Projektet om håndtering af mineaffald har til formål at sammenligne medlemsstaternes gennemførelse af direktivet med henblik på at evaluere fælles retningslinjer for bedre håndtering af udvindingsaffald, også i overensstemmelse med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU) sonderende udtalelse, som anbefaler medlemsstaterne at fremme initiativer til udnyttelse og anvendelse af "nye områder" af råstoffer, såsom udvindingsaffald.

I forbindelse med dette projekt blev der afholdt et uddannelseskursus den 13.-15. september i Finland med to dage med klasseundervisning og en dag med udflugt. Der blev givet et overblik over forvaltningsaspekterne af udvindingsaffald, fra lovgivning, klassificering, mineforskning og udvindingsstrategier, risikovurdering og økonomiske aspekter. Der blev også lagt særlig vægt på de sociale aspekter af accepten af mineaktiviteter med henvisning til den sociale licens til at drive.

Projektgruppen holdt sit sidste 2022-møde den 28.-29. november i Cagliari med universitetets afdeling for kemiske og geologiske videnskaber som vært. Mødet var hybrid med de fleste af deltagerne på stedet: den første dag var afsat til mødet, hvor erfaringer fra de forskellige partnere (herunder Rumænien, Polen, Finland og Italien) og indlæg fra specialister på området blev præsenteret (fra universitetsverdenen og fra den teknologisk-professionelle verden). På den anden dag blev Montevecchio-minen besøgt, som ligger i kort afstand fra Cagliari.

Den endelige rapport vil blive udarbejdet og offentliggjort i de kommende måneder.

For yderligere oplysninger om projektet om forvaltning af mineaffald klik her.

Subscribe to our newsletter