IMPEL Logo

Spotkanie projektowe Management of Mining Waste odbyło się w dniach 28-29 listopada br.

06 Dec, 2022

Projekt "Zarządzanie odpadami wydobywczymi" ma na celu porównanie transpozycji dyrektywy przez państwa członkowskie w celu oceny wspólnych wytycznych dla lepszego zarządzania odpadami wydobywczymi, również w porozumieniu z opinią rozpoznawczą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), który zaleca państwom członkowskim promowanie inicjatyw na rzecz eksploatacji i wykorzystania "nowych pól" surowców, takich jak odpady wydobywcze.

W ramach tego projektu zorganizowano szkolenie w dniach 13-15 września w Finlandii, obejmujące dwa dni zajęć w klasie i jeden dzień wycieczki. Przedstawiono przegląd aspektów zarządzania odpadami wydobywczymi, począwszy od prawodawstwa, klasyfikacji, badań górniczych i strategii wydobywczych, oceny ryzyka i aspektów ekonomicznych. Szczególną uwagę zwrócono również na społeczne aspekty akceptacji działalności górniczej, w odniesieniu do społecznej licencji na działalność.

Zespół Projektowy odbył swoje końcowe 2022 spotkanie w dniach 28-29 listopada w Cagliari, którego gospodarzem był Wydział Nauk Chemicznych i Geologicznych Uniwersytetu. Spotkanie miało charakter hybrydowy z większością uczestników na miejscu: pierwszy dzień poświęcony był spotkaniu, podczas którego zaprezentowano doświadczenia różnych partnerów (m.in. Rumunii, Polski, Finlandii, Włoch) oraz interwencje specjalistów w danej dziedzinie (ze świata uniwersyteckiego oraz ze świata technologiczno-zawodowego). Drugiego dnia odwiedzono zakład górniczy Montevecchio, w niewielkiej odległości od Cagliari.

Raport końcowy zostanie opracowany i ujawniony w najbliższych miesiącach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu Management of Mining Waste Project kliknij tutaj.

.

Subscribe to our newsletter