IMPEL Logo

Op 28-29 november is een projectvergadering over het beheer van mijnbouwafval gehouden.

06 Dec, 2022

Het project Beheer van winningsafval heeft tot doel de omzetting van de richtlijn door de lidstaten te vergelijken teneinde gemeenschappelijke richtsnoeren voor een beter beheer van winningsafval te evalueren, mede in overeenstemming met het verkennend advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), dat de lidstaten aanbeveelt initiatieven te bevorderen voor de exploitatie en het gebruik van "nieuwe gebieden" van grondstoffen, zoals winningsafval.

In het kader van dit project werd van 13 tot 15 september in Finland een opleidingscursus georganiseerd met twee dagen klassikale lessen en één dag excursie. Er werd een overzicht gegeven van de beheersaspecten van winningsafval, van wetgeving, classificatie, mijnbouwonderzoek en winningsstrategieën, risicobeoordeling en economische aspecten. Er werd ook bijzondere aandacht besteed aan de sociale aspecten van de aanvaarding van mijnbouwactiviteiten, onder verwijzing naar de sociale license to operate.

Het projectteam hield zijn laatste vergadering van 2022 op 28-29 november in Cagliari, met als gastheer het departement chemische en geologische wetenschappen van de universiteit. De vergadering was hybride met de meeste deelnemers ter plaatse: de eerste dag was gewijd aan de vergadering, waar ervaringen van de verschillende partners (waaronder Roemenië, Polen, Finland, Italië) en interventies van specialisten op het terrein werden gepresenteerd (uit de universitaire wereld en uit de technologisch-professionele wereld). Op de tweede dag werd de mijnsite van Montevecchio bezocht, op korte afstand van Cagliari.

Het eindrapport zal in de komende maanden worden opgesteld en bekendgemaakt.

Voor meer informatie over het project Beheer van mijnafval klik hier.

Subscribe to our newsletter