IMPEL Logo

Projektmöte om hantering av gruvavfall hölls den 28-29 november.

06 Dec, 2022

Projektet om hantering av gruvavfall syftar till att jämföra medlemsstaternas införlivande av direktivet i syfte att utvärdera gemensamma riktlinjer för bättre hantering av gruvavfall, även i enlighet med Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) förberedande yttrande, som rekommenderar medlemsstaterna att främja initiativ för utnyttjande och användning av "nya råvaruområden", såsom gruvavfall.

Inom ramen för detta projekt anordnades en utbildningskurs den 13-15 september i Finland, med två dagars klassrumslektioner och en dag med utflykter. En översikt gavs över hanteringsaspekterna av utvinningsavfall, från lagstiftning, klassificering, gruvforskning och utvinningsstrategier, riskbedömning och ekonomiska aspekter. Särskild uppmärksamhet ägnades också åt de sociala aspekterna av acceptans av gruvverksamhet, med hänvisning till den sociala licensen att bedriva verksamhet.

Projektgruppen höll sitt sista 2022-möte den 28-29 november i Cagliari, med universitetets avdelning för kemiska och geologiska vetenskaper som värd. Mötet var hybrid med de flesta av deltagarna på plats: den första dagen ägnades åt mötet, där erfarenheter från de olika partnerna (bland annat Rumänien, Polen, Finland och Italien) och interventioner av specialister på området presenterades (från universitetsvärlden och från den tekniskt-professionella världen). Under den andra dagen besöktes gruvområdet Montevecchio, en bit från Cagliari.

Den slutliga rapporten kommer att utarbetas och offentliggöras under de kommande månaderna.

För mer information om projektet för hantering av gruvavfall klicka här.

Subscribe to our newsletter