IMPEL Logo

Stretnutie k projektu nakladania s ťažobným odpadom sa konalo 28.-29. novembra

06 Dec, 2022

Projekt nakladania s ťažobným odpadom je zameraný na porovnanie transpozície smernice členskými štátmi s cieľom vyhodnotiť spoločné usmernenia pre lepšie nakladanie s ťažobným odpadom, a to aj v súlade s prieskumným stanoviskom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), ktorý členským štátom odporúča podporovať iniciatívy na využívanie a využívanie "nových oblastí" surovín, ako je ťažobný odpad.

V rámci tohto projektu sa v dňoch 13. až 15. septembra vo Fínsku uskutočnil kurz odbornej prípravy, ktorý pozostával z dvoch dní výučby v triede a jedného dňa exkurzie. Poskytol sa prehľad o aspektoch nakladania s ťažobným odpadom, od právnych predpisov, klasifikácie, banského výskumu a ťažobných stratégií, hodnotenia rizík a ekonomických aspektov. Osobitná pozornosť sa venovala aj sociálnym aspektom akceptácie ťažobných činností s odkazom na sociálnu licenciu na prevádzku.

Záverečné stretnutie projektového tímu v roku 2022 sa konalo 28. - 29. novembra v Cagliari, ktoré hostila Katedra chemických a geologických vied univerzity. Stretnutie bolo hybridné s väčšinou účastníkov na mieste: prvý deň bol venovaný stretnutiu, na ktorom boli prezentované skúsenosti rôznych partnerov (vrátane Rumunska, Poľska, Fínska, Talianska) a zásahy odborníkov v danej oblasti (z univerzitného sveta a z technologicko-profesionálneho sveta). Druhý deň sa uskutočnila návšteva ťažobnej lokality Montevecchio, ktorá sa nachádza kúsok od Cagliari.

Záverečná správa bude vypracovaná a zverejnená v najbližších mesiacoch.

Viac informácií o projekte nakladania s ťažobným odpadom získate kliknutím na tade.

Subscribe to our newsletter