IMPEL Logo

Докладите за химическа оксидация на място и екстракция на почвени пари са достъпни на 11 езика

05 Dec, 2022

Управлението на замърсени обекти е процес, който протича с различна скорост в държавите членки. Това се дължи отчасти на различията в законодателството, които биха означавали различни определения, като например "потенциално замърсени обекти", "замърсени обекти", "възстановени обекти". Поради тази причина Европейската комисия-JRC стартира инициатива с мрежата EEA-EIONET за намиране на общи определения и проучване в държавите членки през 2018 г. (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/status-local-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), в резултат на което бяха определени 6 статута на обектите.

ПроектътIMPEL за възстановяване на водите и земите има за цел да ускори процеса, като се фокусира върху фазата на възстановяване, която често е тясното място, с мониторингови параметри, специфични за всяка технология за възстановяване, които могат да покажат ясно напредъка на дейностите към целта.

Тогава проектът има за цел и да популяризира in situ технологиите с ясна схема за техния мониторинг във времето. Тези документи ще допринесат за намаляване на използването на по-влиятелни технологии за рекултивация като Dig&Dump и Pump&Treat.

Екипът на проекта за рекултивация на води и земи е изготвил доклад за две технологии за рекултивация. Това са химическо окисление на място (ISCO) и екстракция на почвени пари (SVE). Докладите са достъпни на 11 езика. Кликнете върху тук за повече информация за проекта и за изтегляне на докладите.

Кредити за снимки: Петер Фрайтаг

Subscribe to our newsletter