IMPEL Logo

Rapporter om kemisk oxidation på plats och extraktion av jordångor finns på 11 språk.

05 Dec, 2022

Hanteringen av förorenade områden är en process som går olika snabbt i medlemsstaterna. Detta beror delvis på skillnader i lagstiftningen som innebär olika definitioner, till exempel "potentiellt förorenade områden", "förorenade områden" och "sanerade områden". Därför inledde Europeiska kommissionen-JRC ett initiativ tillsammans med EEA-EIONET-nätverket för att hitta gemensamma definitioner och en undersökning i medlemsstaterna 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/status-local-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites) som resulterade i en definition av sex statusar för områden.

IMPEL-projektet för sanering av vatten och mark syftar till att påskynda processen, med fokus på saneringsfasen som ofta är flaskhalsen, med övervakningsparametrar som är specifika för varje saneringsteknik och som tydligt kan visa hur verksamheten utvecklas mot målet.

Därefter har projektet också som mål att främja in situ-tekniker med ett tydligt system för övervakning av dem över tiden. Dessa dokument kommer att bidra till att minska användningen av mer skadliga saneringstekniker som Dig&Dump och Pump&Treat.

Projektgruppen för sanering av vatten och mark har utarbetat en rapport om två saneringstekniker. Dessa är In Situ Chemical Oxidation (ISCO) och Soil Vapour Extraction (SVE). Rapporterna finns tillgängliga på 11 språk. Klicka här för mer information om projektet och för att ladda ner rapporterna.

Fotokrediter: Foto: Peter Freitag

Subscribe to our newsletter