IMPEL Logo

Rapporter om kemisk oxidation in situ og jorddampekstraktion er tilgængelige på 11 sprog

05 Dec, 2022

Håndtering af forurenede lokaliteter er en proces, der foregår med forskellig hastighed i medlemsstaterne. Dette skyldes til dels forskelle i lovgivningen, som betyder forskellige definitioner, f.eks. "potentielt forurenede lokaliteter", "forurenede lokaliteter" og "sanerede lokaliteter". Derfor lancerede Europa-Kommissionen og FFC et initiativ sammen med EEA-EIONET-netværket for at finde fælles definitioner og en undersøgelse i medlemsstaterne i 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/status-local-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), som resulterede i en definition af 6 lokalitetstilstande.

IMPEL-projektet om sanering af vand og jord har til formål at fremskynde processen ved at fokusere på saneringsfasen, som ofte er flaskehalsen, med overvågningsparametre, der er specifikke for hver enkelt saneringsteknologi, og som klart kan vise fremskridtene i aktiviteterne hen imod målet.

Dernæst har projektet også til formål at fremme in situ-teknologier med en klar ordning for deres overvågning over tid. Disse dokumenter vil bidrage til at reducere brugen af mere belastende oprensningsteknologier som Dig&Dump og Pump&Treat.

Projektgruppen for oprensning af vand og jord har udarbejdet en rapport om to oprensningsteknologier. Det drejer sig om kemisk oxidation in situ (ISCO) og jorddampekstraktion (SVE). Rapporterne er tilgængelige på 11 sprog. Klik her for at få flere oplysninger om projektet og for at downloade rapporterne.

Fotokreditering: Peter Freitag

Subscribe to our newsletter