IMPEL Logo

In Situ Chemical Oxidation ja Soil Vapour Extraction -raportit ovat saatavilla 11 kielellä.

05 Dec, 2022

Pilaantuneiden alueiden hallinta on prosessi, joka etenee jäsenvaltioissa eri tahtiin. Tämä johtuu osittain lainsäädännön eroista, jotka merkitsevät erilaisia määritelmiä, kuten esimerkiksi "mahdollisesti pilaantuneet alueet", "pilaantuneet alueet" ja "kunnostetut alueet". Tästä syystä Euroopan komissio ja YTK käynnistivät ETA-EIONET-verkoston kanssa aloitteen yhteisten määritelmien löytämiseksi ja toteuttivat vuonna 2018 jäsenvaltioissa kyselyn (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/status-local-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), jonka tuloksena saatiin määriteltyä kuusi alueen tilaa.

IMPEL Water and Land Remediation -hankkeen tavoitteena on nopeuttaa prosessia keskittymällä kunnostusvaiheeseen, joka on usein pullonkaula, ja käyttämällä kullekin kunnostusteknologialle ominaisia seurantamuuttujia, jotka voivat osoittaa selvästi toimien edistymisen kohti tavoitetta.

Hankkeen tavoitteena on myös edistää in situ -teknologioita, joilla on selkeä suunnitelma niiden seurantaa varten ajan myötä. Nämä asiakirjat auttavat vähentämään vaikutuksiltaan merkittävämpien kunnostustekniikoiden, kuten Dig&Dump- ja Pump&Treat-tekniikoiden, käyttöä.

Veden ja maaperän kunnostus -hankeryhmä on laatinut raportin kahdesta kunnostustekniikasta. Nämä ovat In Situ Chemical Oxidation (ISCO) ja Soil Vapour Extraction (SVE). Raportit ovat saatavilla 11 kielellä. Klikkaa täältä saadaksesi lisätietoja hankkeesta ja ladataksesi raportit.

Photo Credits: Peter Freitag

Subscribe to our newsletter