IMPEL Logo

Poročila o kemični oksidaciji in ekstrakciji hlapov iz tal na kraju samem so na voljo v 11 jezikih

05 Dec, 2022

Upravljanje onesnaženih območij je proces, ki v državah članicah poteka različno hitro. To je deloma posledica razlik v zakonodaji, ki pomenijo različne opredelitve, kot na primer "potencialno onesnažena območja", "onesnažena območja", "sanirana območja". Zato je Evropska komisija-JRC skupaj z mrežo EEA-EIONET sprožila pobudo za iskanje skupnih opredelitev in raziskavo v državah članicah leta 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/status-local-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), ki je privedla do opredelitve 6 statusov območij.

Projekt IMPEL za sanacijo voda in zemljišč je namenjen pospešitvi procesa, pri čemer se osredotoča na fazo sanacije, ki je pogosto ozko grlo, s parametri spremljanja, specifičnimi za vsako tehnologijo sanacije, ki lahko jasno pokažejo napredek dejavnosti pri doseganju cilja.

Tudi cilj projekta je spodbujanje tehnologij in situ z jasno shemo za njihovo spremljanje skozi čas. Ti dokumenti bodo prispevali k zmanjšanju uporabe sanacijskih tehnologij z večjim vplivom, kot sta Dig&Dump in Pump&Treat.

Projektna skupina za sanacijo voda in zemljišč je pripravila poročilo o dveh sanacijskih tehnologijah. To sta kemična oksidacija na kraju samem (ISCO) in ekstrakcija hlapov iz tal (SVE). Poročili sta na voljo v 11 jezikih. Kliknite tukaj za več informacij o projektu in prenos poročil.

Fotografije: S: Peter Freitag

Subscribe to our newsletter