IMPEL Logo

Kohapealne keemiline oksüdeerimine ja pinnase aurude ekstraheerimine Aruanded on saadaval 11 keeles.

05 Dec, 2022

Saastatud alade haldamine on protsess, mis on liikmesriikides erineva kiirusega. See tuleneb osaliselt õigusaktide erinevusest, mis tähendab erinevaid määratlusi, nagu näiteks "potentsiaalselt saastunud alad", "saastunud alad", "tervendatud alad". Seepärast käivitas Euroopa Komisjon-JRC koos EMP-EIONET võrgustikuga algatuse, et leida ühised määratlused ja viia 2018. aastal liikmesriikides läbi uuring (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/status-local-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), mille tulemusel määratleti 6 objekti staatus.

IMPELi vee- ja maaparandusprojekti eesmärk on kiirendada protsessi, keskendudes taastamisetapile, mis on sageli kitsaskohaks, ning kasutades iga taastamistehnoloogia jaoks spetsiifilisi seireparameetreid, mis võivad selgelt näidata tegevuste edenemist eesmärgi suunas.

Sellu on projekti eesmärk ka edendada in situ tehnoloogiaid, millel on selge skeem nende seireks aja jooksul. Need dokumendid aitavad vähendada rohkem mõju avaldavate tervendamistehnoloogiate, nagu Dig&Dump ja Pump&Treat, kasutamist.

Vee ja maa tervendamise projektimeeskond on koostanud aruande kahe tervendamistehnoloogia kohta. Need on kohapealne keemiline oksüdeerimine (ISCO) ja pinnase aurude ekstraheerimine (SVE). Aruanded on kättesaadavad 11 keeles. Lisateavet projekti kohta ja aruannete allalaadimiseks klõpsake tema.

Fotokrediit: Peter Freitag

Subscribe to our newsletter