IMPEL Logo

Správy o chemickej oxidácii in situ a extrakcii pôdnych pár sú k dispozícii v 11 jazykoch

05 Dec, 2022

Riadenie kontaminovaných lokalít je proces, ktorý má v členských štátoch rôznu rýchlosť. Je to čiastočne spôsobené rozdielmi v právnych predpisoch, ktoré by znamenali rôzne definície, ako napríklad niektoré príklady "potenciálne kontaminovaných lokalít", "kontaminovaných lokalít", "sanovaných lokalít". Z tohto dôvodu Európska komisia-JRC spolu so sieťou EEA-EIONET spustila iniciatívu na nájdenie spoločných definícií a prieskum v členských štátoch v roku 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/status-local-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), ktorého výsledkom bolo definovanie 6 statusov lokalít.

Projekt IMPEL zameraný na sanáciu vody a pôdy má za cieľ urýchliť tento proces so zameraním na fázu sanácie, ktorá je často úzkym miestom, s monitorovacími parametrami špecifickými pre každú sanačnú technológiu, ktoré môžu jasne ukázať pokrok činností smerom k cieľu.

Tento projekt má tiež za cieľ podporiť technológie in situ s jasnou schémou ich monitorovania v čase. Tieto dokumenty prispejú k zníženiu používania sanačných technológií s väčším vplyvom, ako sú Dig&Dump a Pump&Treat.

Projektový tím pre sanáciu vody a pôdy vypracoval správu o dvoch sanačných technológiách. Ide o chemickú oxidáciu in situ (ISCO) a extrakciu pôdnych pár (SVE). Správy sú k dispozícii v 11 jazykoch. Kliknutím na tu získate viac informácií o projekte a môžete si stiahnuť správy.

Foto: Credits: Peter Freitag

Subscribe to our newsletter