IMPEL Logo

Raporty dotyczące utleniania chemicznego in situ i odsysania oparów z gleby są dostępne w 11 językach.

05 Dec, 2022

Zarządzanie zanieczyszczonymi miejscami to proces, który ma różne tempo w państwach członkowskich. Wynika to częściowo z różnic w prawodawstwie, które oznaczałyby różne definicje, jak na przykład "miejsca potencjalnie zanieczyszczone", "miejsca zanieczyszczone", "miejsca zrekultywowane". Z tego powodu Komisja Europejska-JRC podjęła inicjatywę wraz z siecią EEA-EIONET w celu znalezienia wspólnych definicji i przeprowadzenia badania w MS w 2018 roku (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/status-local-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), które zaowocowało zdefiniowaniem 6 statusów terenów.

ProjektIMPEL Water and Land Remediation ma na celu przyspieszenie procesu, koncentrując się na fazie remediacji, która często jest wąskim gardłem, z parametrami monitorowania specyficznymi dla każdej technologii remediacji, które mogą wyraźnie pokazać postęp działań w kierunku celu.

Ten projekt ma również na celu promowanie technologii in situ z jasnym schematem ich monitorowania w czasie. Dokumenty te przyczynią się do ograniczenia stosowania bardziej oddziałujących technologii remediacji, takich jak Dig&Dump i Pump&Treat.

Zespół projektu Water and Land Remediation opracował raport dotyczący dwóch technologii remediacji. Są to In Situ Chemical Oxidation (ISCO) i Soil Vapour Extraction (SVE). Raporty są dostępne w 11 językach. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o projekcie i pobrać raporty.

Photo Credits: Peter Freitag

.

Subscribe to our newsletter