IMPEL Logo

In Situ Chemische Oxidatie en Bodemdamp Extractie Rapporten zijn beschikbaar in 11 talen

05 Dec, 2022

Het beheer van verontreinigde locaties is een proces dat in de lidstaten verschillende snelheden kent. Dit is deels te wijten aan verschillen in wetgeving die verschillende definities inhouden, zoals bijvoorbeeld "mogelijk verontreinigde locaties", "verontreinigde locaties" en "gesaneerde locaties". Daarom heeft de Europese Commissie-JRC samen met het EER-EIONET-netwerk een initiatief gelanceerd om gemeenschappelijke definities en een enquête in de lidstaten te vinden in 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/status-local-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), dat heeft geresulteerd in de definitie van zes locatiestatussen.

IMPEL Water and Land Remediation Project beoogt het proces te versnellen door zich te richten op de saneringsfase, die vaak de bottleneck vormt, met monitoringparameters die specifiek zijn voor elke saneringstechnologie en die duidelijk de voortgang van de activiteiten op weg naar het doel kunnen aantonen.

Daarnaast heeft het project ook tot doel in situ technologieën te bevorderen met een duidelijk schema voor de monitoring ervan in de tijd. Deze documenten zullen bijdragen tot een vermindering van het gebruik van saneringstechnologieën met een grotere impact, zoals Dig&Dump en Pump&Treat.

Het projectteam voor water- en bodemsanering heeft verslag uitgebracht over twee saneringstechnologieën. Dit zijn In Situ Chemical Oxidation (ISCO) en Soil Vapour Extraction (SVE). De rapporten zijn beschikbaar in 11 talen. Klik hier voor meer informatie over het project en om de rapporten te downloaden.

Foto Credits: Peter Freitag

Subscribe to our newsletter