IMPEL Logo

Workshop IMPEL o nakládání s odpady a oběhovém hospodářství se konal 13.-14. prosince v Lisabonu.

02 Jan, 2023

Projekt IMPEL "Odpadové hospodářství a oběhové hospodářství" (WMCE) prochází jednotlivými stupni hierarchie nakládání s odpady s cílem dosáhnout společného chápání klíčových bodů rámcové směrnice o odpadech a homogenizace chování v členských státech. V rámci projektu již byly v předchozích fázích projektu vypracovány pokyny týkající se jednotlivých kroků hierarchie nakládání s odpady.


V roce 2019 byl vydán pokyn "Making the Circular Economy Work". Pokyny byly vypracovány s cílem podpořit regulační orgány, tvůrce politik a zákonů a podniky při umožňování a realizaci těchto inovací a čelit některým společně sdíleným výzvám. Jedná se o živý dokument, který bude dále revidován na základě výsledků pracovních skupin v rámci probíhajícího projektu WMCE v letech 2022-2024. Klikněte zde a stáhněte si metodický dokument.


Projektový tým uspořádal ve dnech 13.-14. prosince 2022 v Lisabonu workshop, který hostilo Ministerstvo životního prostředí a opatření v oblasti klimatu (MAAC). Na místě se ho zúčastnilo 24 účastníků ze 13 zemí a mnoho dalších účastníků se připojilo online. Workshop začal obecným přehledem probíhajícího projektu s představením všech probíhajících podskupin:


  • Nové oběhové obchodní modely a vedlejší produkty
  • REACH &; Oběhové hospodářství
  • IED &; Oběhové hospodářství
  • Databáze o konci nakládání s odpady
  • Školení o nakládání s odpady &; Oběhové hospodářství
  • Spalování odpadů
  • Pokyny pro skládkování


Představena byla také nová podskupina pro rok 2023: Plán kontrol recyklace odpadů na základě rizik. 


Součástí byl také workshop o pojmech Konec odpadu a Vedlejší produkty, na kterém účastníci prezentovali země. Všechny prezentace naleznete ve složce Basecamp (pouze pro členy IMPEL).


Projekt odpadového hospodářství a oběhového hospodářství bude v letech 2023 a 2024 připravovat další poradenské dokumenty, nástroje a školicí materiály pro orgány odpovědné za prosazování práva. Další příspěvky zainteresovaných odborníků z řad členů IMPEL jsou více než vítány. Klikněte zde pro informace o projektu Odpadové hospodářství a oběhové hospodářství.


Subscribe to our newsletter