IMPEL Logo

IMPEL-workshop om affaldshåndtering og cirkulær økonomi blev afholdt den 13.-14. december i Lissabon

02 Jan, 2023

IMPEL-projektet "Waste Management and Circular Economy" (WMCE) bevæger sig gennem affaldshierarkiets trin med henblik på at opnå en fælles forståelse af affaldsrammedirektivets nøglepunkter og homogenisere adfærd på tværs af medlemsstaterne. Projektet har allerede udarbejdet vejledningsdokumenter i forbindelse med affaldshierarkiets trin i projektets tidligere faser.


Vejledningen "Making the Circular Economy Work" blev lanceret i 2019. Vejledningen blev udviklet for at støtte reguleringsmyndigheder, politiske beslutningstagere og lovgivere samt virksomheder i at muliggøre og gennemføre sådanne innovationer og tage nogle af de fælles udfordringer op, der er fælles for alle. Det er et levende dokument, som vil blive yderligere revideret med resultaterne fra arbejdsgrupperne under det igangværende WMCE-projekt i 2022-2024. Klik her for at downloade vejledningen.


Projektgruppen afholdt en workshop den 13.-14. december 2022 i Lissabon med miljø- og klimaministeriet (MAAC) som vært. 24 deltagere fra 13 lande deltog på stedet, og mange flere deltagere deltog i arrangementet online. Workshoppen startede med en generel oversigt over det igangværende projekt med et indblik i alle de igangværende undergrupper:


  • Nye cirkulære forretningsmodeller og biprodukter
  • REACH & cirkulær økonomi
  • IED & cirkulær økonomi
  • End-of-waste Database
  • Uddannelse i affaldshåndtering & cirkulær økonomi
  • Affaldsforbrænding
  • Landfill Guidance


Der blev også præsenteret en ny undergruppe for 2023: Der blev også afholdt en workshop om begreberne affaldsophør og biprodukter, hvor deltagerne gav landerpræsentationer. Alle præsentationer kan findes på Basecamp-mappen (kun for IMPEL-medlemmer).


Waste Management and Circular Economy Project vil i 2023 og 2024 udarbejde flere vejledninger, værktøjer og uddannelsesmaterialer til håndhævelsesmyndighederne. Yderligere bidrag fra interesserede eksperter fra IMPEL-medlemmer er mere end velkomne. Klik her for at få oplysninger om Affaldshåndtering og cirkulær økonomi Projektet.


Subscribe to our newsletter