IMPEL Logo

IMPEL-workshop afvalbeheer en circulaire economie op 13-14 december in Lissabon

02 Jan, 2023

Het IMPEL-project "Afvalbeheer en circulaire economie" (WMCE) doorloopt de stappen van de afvalhiërarchie, om tot een gemeenschappelijk begrip van de kernpunten van de kaderrichtlijn afvalstoffen te komen en het gedrag in alle lidstaten te homogeniseren. Het project heeft in de vorige fasen van het project al richtsnoeren opgesteld met betrekking tot de stappen van de afvalhiërarchie.


De leidraad "Making the Circular Economy Work" is in 2019 gelanceerd. De leidraad is ontwikkeld om regelgevers, beleids- en wetgevers en bedrijven te ondersteunen bij het mogelijk maken en doorvoeren van dergelijke innovaties en het aangaan van enkele van de gemeenschappelijk gedeelde uitdagingen. Het is een levend document dat verder zal worden herzien met de resultaten van de werkgroepen in het kader van het lopende WMCE-project in 2022-2024. Klik hier om de leidraad te downloaden.


Het projectteam organiseerde op 13-14 december 2022 een workshop in Lissabon, georganiseerd door het ministerie van Milieu en Klimaatactie (MAAC). 24 deelnemers uit 13 landen waren ter plaatse aanwezig en nog veel meer deelnemers namen online deel aan het evenement. De workshop begon met een algemeen overzicht van het lopende project met inzicht in alle lopende subgroepen:


  • Nieuwe circulaire bedrijfsmodellen en bijproducten
  • REACH & Circulaire economie
  • IED & Circulaire economie
  • End-of-waste Database
  • Training on waste management & Circulaire economie
  • Afvalverbranding
  • Landfill Guidance


Er werd ook een nieuwe subgroep gepresenteerd voor 2023: Waste recycling risk based inspection Plan. 


Er was ook een workshop over de concepten End-of-waste en By-products, waarbij Country presentaties werden gegeven door de aanwezigen. Alle presentaties zijn te vinden in de Basecamp-map (alleen voor IMPEL-leden).


Waste Management and Circular Economy Project zal in 2023 en 2024 meer richtsnoeren, instrumenten en opleidingsmateriaal voor handhavingsinstanties produceren. Aanvullende bijdragen van geïnteresseerde deskundigen van IMPEL-leden zijn meer dan welkom. Klik hier voor informatie over het Waste Management and Circular Economy Project.


Subscribe to our newsletter