IMPEL Logo

IMPELin jätehuoltoa ja kiertotaloutta käsittelevä seminaari pidettiin 13.-14. joulukuuta Lissabonissa.

02 Jan, 2023

Jätehuoltoa ja kiertotaloutta koskevassa IMPEL-hankkeessa (Waste Management and Circular Economy, WMCE) käydään läpi jätehierarkian vaiheet, jotta päästään yhteisymmärrykseen jätepolitiikan puitedirektiivin keskeisistä kohdista ja yhdenmukaistetaan toimintatapoja kaikissa jäsenvaltioissa. Hanke on jo tuottanut jätehierarkian vaiheisiin liittyviä ohjeasiakirjoja hankkeen aiemmissa vaiheissa.


Ohje "Making the Circular Economy Work" julkaistiin vuonna 2019. Ohjeet kehitettiin tukemaan sääntelyviranomaisia, poliittisia ja lainsäätäjiä ja yrityksiä tällaisten innovaatioiden mahdollistamisessa ja toteuttamisessa sekä nousemaan joihinkin yhteisesti jaettuihin haasteisiin. Se on elävä asiakirja, jota tarkistetaan edelleen käynnissä olevan WMCE-hankkeen työryhmien tulosten perusteella vuosina 2022-2024. Voit ladata ohjeasiakirjan klikkaamalla täältä.


Hankeryhmä järjesti 13.-14. joulukuuta 2022 Lissabonissa seminaarin, jonka isäntänä toimi ympäristö- ja ilmastotoimista vastaava ministeriö (MAAC). Paikan päällä osallistui 24 osallistujaa 13 maasta, ja monet muut osallistujat liittyivät tilaisuuteen verkossa. Työpaja alkoi yleiskatsauksella meneillään olevasta hankkeesta, jossa esiteltiin kaikki käynnissä olevat alaryhmät:


  • Uudet kiertotalouden liiketoimintamallit ja sivutuotteet
  • REACH & kiertotalous
  • IED & kiertotalous
  • Jätteen loppu -tietokanta
  • Jätehuoltoa ja kiertotaloutta koskeva koulutus
  • Jätteenpoltto
  • Hiekkakaatopaikkojen opastus


Myös esiteltiin uusi alaryhmä vuodelle 2023: Jätteiden kierrätyksen riskiperusteinen tarkastussuunnitelma. 


Työpaja käsitteistä End-of-waste ja sivutuotteet sisältyi myös työpajaan, jossa osallistujat pitivät maaesittelyjä. Kaikki esitykset löytyvät Basecamp-kansiosta (vain IMPELin jäsenille).


Jätehuolto- ja kiertotaloushanke tuottaa lisää ohjeasiakirjoja, työkaluja ja koulutusmateriaaleja vuonna 2023 ja 2024 valvontaviranomaisille. IMPELin jäsenten kiinnostuneiden asiantuntijoiden lisäpanos on enemmän kuin tervetullut. Klikkaa tästä saadaksesi tietoa Jätehuolto ja kiertotalous -hankkeesta.Subscribe to our newsletter