IMPEL Logo

Warsztaty IMPEL z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki cyrkularnej odbyły się w dniach 13-14 grudnia w Lizbonie

02 Jan, 2023

Projekt IMPEL "Gospodarka odpadami i gospodarka okrężna" (WMCE) przechodzi przez kolejne stopnie hierarchii odpadów, aby osiągnąć wspólne zrozumienie kluczowych punktów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów i ujednolicić zachowania w państwach członkowskich. W ramach projektu opracowano już wytyczne związane z krokami hierarchii odpadów w poprzednich fazach projektu.


Wytyczne "Making the Circular Economy Work" zostały uruchomione w 2019 r. Wytyczne zostały opracowane w celu wsparcia regulatorów, twórców polityki i prawa oraz przedsiębiorstw w umożliwieniu i przeprowadzeniu takich innowacji i wzniesieniu się na niektóre z powszechnie podzielanych wyzwań. Jest to żywy dokument, który zostanie poddany dalszej rewizji wraz z wynikami grup roboczych w ramach prowadzonego projektu WMCE w latach 2022-2024. Kliknij tutaj, aby pobrać wytyczne.


Zespół projektowy zorganizował warsztaty w dniach 13-14 grudnia 2022 r. w Lizbonie, których gospodarzem było Ministerstwo Środowiska i Działań Klimatycznych (MAAC). 24 uczestników z 13 krajów uczestniczyło na miejscu, a wielu innych dołączyło do wydarzenia online. Warsztaty rozpoczęły się od ogólnego przeglądu trwającego projektu z wglądem we wszystkie działające podgrupy:


  • Nowe cyrkularne modele biznesowe i produkty uboczne
  • REACH & Circular economy
  • IED & Circular economy
  • Baza danych o końcu odpadów
  • Szkolenia z zakresu gospodarki odpadami & Circular economy
  • Spalanie odpadów
  • Wytyczne dotyczące składowisk


Przedstawiono również nową podgrupę na rok 2023: Waste recycling risk based inspection Plan. 


Zawarto również warsztaty dotyczące pojęć End-of-waste i By-products, w ramach których uczestnicy przedstawili prezentacje Country. Wszystkie prezentacje można znaleźć w folderze Basecamp (tylko dla członków IMPEL).


Projekt Gospodarka Odpadami i Gospodarka Okrężna będzie w 2023 i 2024 r. tworzył kolejne dokumenty przewodnie, narzędzia i materiały szkoleniowe dla organów wykonawczych. Dodatkowy wkład zainteresowanych ekspertów z członków IMPEL jest mile widziany. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat Projektu Gospodarka Odpadami i Gospodarka Okrężna.


Subscribe to our newsletter