IMPEL Logo

IMPEL:s workshop om avfallshantering och cirkulär ekonomi hölls den 13-14 december i Lissabon.

02 Jan, 2023

I IMPEL-projektet "Waste Management and Circular Economy" (WMCE) går man igenom avfallshierarkins olika steg för att uppnå en gemensam förståelse av de viktigaste punkterna i ramdirektivet om avfall och homogenisera beteenden i alla medlemsstater. Projektet har redan tagit fram vägledningsdokument som rör avfallshierarkins steg i projektets tidigare faser.


Riktlinjerna "Making the Circular Economy Work" lanserades 2019. Vägledningen togs fram för att stödja tillsynsmyndigheter, politiska beslutsfattare och lagstiftare samt företag i att möjliggöra och genomföra sådana innovationer och ta sig an några av de gemensamt delade utmaningarna. Det är ett levande dokument som kommer att revideras ytterligare med resultaten från arbetsgrupperna under det pågående WMCE-projektet under 2022-2024. Klicka här för att ladda ner vägledningsdokumentet.


Projektgruppen anordnade en workshop den 13-14 december 2022 i Lissabon, med miljö- och klimatministeriet som värd. 24 deltagare från 13 länder deltog på plats och många fler deltagare anslöt sig till evenemanget online. Workshopen inleddes med en allmän översikt över det pågående projektet med en inblick i alla pågående undergrupper:


  • Nya cirkulära affärsmodeller och biprodukter
  • REACH &; Cirkulär ekonomi
  • IED &; Cirkulär ekonomi
  • Databas för avfall i slutskedet
  • Utbildning i avfallshantering &; Cirkulär ekonomi
  • Avfallsförbränning
  • Landfill Guidance


En ny undergrupp presenterades också för 2023: En ny undergrupp för 2023 kommer att inrättas för 2023: Plan för riskbaserad inspektion av avfallsåtervinning. 


En workshop om begreppen slutanvändning av avfall och biprodukter ingick också, med presentationer från deltagarna i olika länder. Alla presentationer finns på Basecamp-mappen (endast för IMPEL-medlemmar).


Projektet för avfallshantering och cirkulär ekonomi kommer att ta fram fler vägledande dokument, verktyg och utbildningsmaterial under 2023 och 2024 för tillsynsmyndigheter. Ytterligare bidrag från intresserade experter från IMPEL-medlemmar är mer än välkomna. Klicka här för information om Projektet för avfallshantering och cirkulär ekonomi.


Subscribe to our newsletter