IMPEL Logo

IMPELi jäätmekäitluse ja ringmajanduse seminar toimus 13.-14. detsembril Lissabonis.

02 Jan, 2023

Projekt IMPEL "Jäätmehooldus ja ringmajandus" (WMCE) liigub läbi jäätmehierarhia astmete, et saavutada ühine arusaam jäätmete raamdirektiivi põhipunktidest ja ühtlustada käitumisviise kõikides liikmesriikides. Projekti eelmistes etappides on juba koostatud jäätmehierarhia astmetega seotud juhendmaterjalid.


Juhend "Ringmajanduse toimima panemine" käivitati 2019. aastal. Suunised töötati välja selleks, et toetada reguleerivaid asutusi, poliitikakujundajaid ja õigusloojaid ning ettevõtteid selliste uuenduste võimaldamisel ja elluviimisel ning mõnede ühiselt jagatud probleemide lahendamisel. Tegemist on elava dokumendiga, mis vaadatakse 2022-2024 jooksva WMCE-projekti raames loodud töörühmade tulemuste põhjal täiendavalt läbi. Juhenddokumendi allalaadimiseks klõpsake tema.


Projektirühm korraldas 13.-14. detsembril 2022 Lissabonis seminari, mille korraldas keskkonna- ja kliimameetmete ministeerium (MAAC). Kohapeal osales 24 osalejat 13 riigist ja palju rohkem osalejaid liitus üritusega veebipõhiselt. Töötuba algas üldise ülevaatega käimasolevast projektist, andes ülevaate kõigist käimasolevatest alarühmadest:


  • Uued ringikujulised ärimudelid ja kõrvalsaadused
  • REACH & ringmajandus
  • IED & ringmajandus
  • End-of-waste andmebaas
  • Jäätmekäitluse koolitus & ringmajandus
  • Jäätmepõletus
  • Laadimisjuhised


Es esitleti ka uut alarühma 2023. aastaks: Jäätmete ringlussevõtu riskipõhine kontrollikava. 


Kasutatud oli ka töötuba jäätmete lõpp- ja kõrvalsaaduste mõistete kohta, kus osalejad pidasid riigipoolseid ettekandeid. Kõik ettekanded on leitavad Basecampi kaustas (ainult IMPELi liikmetele).


Jäätmekäitluse ja ringmajanduse projekt koostab 2023. ja 2024. aastal rohkem juhenddokumente, vahendeid ja koolitusmaterjale täitevasutustele. IMPELi liikmete huvitatud ekspertide täiendav panus on enam kui teretulnud. Teavet Jäätmehoolduse ja ringmajanduse projekti kohta leiate siit.


Subscribe to our newsletter