IMPEL Logo

Delavnica IMPEL o ravnanju z odpadki in krožnem gospodarstvu je potekala 13. in 14. decembra v Lizboni

02 Jan, 2023

Projekt IMPEL "Gospodarjenje z odpadki in krožno gospodarstvo" (WMCE) poteka po stopnjah hierarhije ravnanja z odpadki, da bi dosegli skupno razumevanje ključnih točk okvirne direktive o odpadkih in poenotili vedenje v državah članicah. V okviru projekta so bili v prejšnjih fazah projekta že pripravljeni dokumenti s smernicami, povezanimi s stopnjami hierarhije ravnanja z odpadki.


Smernice "Making the Circular Economy Work" so bile izdane leta 2019. Smernice so bile pripravljene za podporo regulatorjem, oblikovalcem politike in zakonodaje ter podjetjem pri omogočanju in izvajanju takšnih inovacij ter soočanju z nekaterimi skupnimi izzivi. Gre za živ dokument, ki bo v letih 2022-2024 dodatno revidiran z rezultati delovnih skupin v okviru tekočega projekta WMCE. Kliknite tukaj za prenos dokumenta s smernicami.


Projektna skupina je 13. in 14. decembra 2022 v Lizboni organizirala delavnico, ki jo je gostilo Ministrstvo za okolje in podnebne ukrepe (MAAC). Delavnice se je na kraju samem udeležilo 24 udeležencev iz 13 držav, veliko več udeležencev pa se je dogodku pridružilo prek spleta. Delavnica se je začela s splošnim pregledom tekočega projekta z vpogledom v vse tekoče podskupine:


  • Novi krožni poslovni modeli in stranski proizvodi
  • REACH &; Krožno gospodarstvo
  • IED &; Krožno gospodarstvo
  • Baza podatkov o koncu uporabe odpadkov
  • Učenje o ravnanju z odpadki &; Krožno gospodarstvo
  • Sežiganje odpadkov
  • Smernice za odlagališča


Za leto 2023 je bila predstavljena tudi nova podskupina: Načrt inšpekcijskih pregledov na podlagi tveganja recikliranja odpadkov. 


Vključena je bila tudi delavnica o konceptih konca odpadkov in stranskih proizvodov, na kateri so udeleženci predstavili države. Vse predstavitve lahko najdete v mapi Basecamp (samo za člane IMPEL).


Projekt Gospodarjenje z odpadki in krožno gospodarstvo bo v letih 2023 in 2024 pripravil več dokumentov s smernicami, orodij in gradiv za usposabljanje za izvršilne organe. Dodatni prispevki zainteresiranih strokovnjakov iz vrst članov IMPEL so več kot dobrodošli. Kliknite tukaj za informacije o projektu Upravljanje z odpadki in krožno gospodarstvo.


Subscribe to our newsletter