IMPEL Logo

Internetinio praktinio seminaro apie operatorių savikontrolės išmetamųjų teršalų kiekį ore rezultatai: "Svarbiausia daugiau dėmesio ir keitimasis gerąja patirtimi"

12 Oct, 2021

Rugsėjo 28 d. ir spalio 11 d. vyko internetinis seminaras apie operatorių savikontrolės oro taršą, kuris yra IMPEL projekto Supporting IED Implementation 2021-2024, kurį kartu organizavo ARPA Sardegna (Italija) ir  IGAMAOT (Portugalija), dalis. Seminare daugiausia dėmesio skirta operatorių savikontrolei, oro taršai, nuolatinei ir nenuolatinei, ypač operatorių (įpareigotųjų subjektų) savikontrolės ir jos ataskaitų teikimo patikimumui.

Įtikinama savikontrolės sistema sumažintų tikrinimo naštą, padidintų galimybes greitai nustatyti pažeidimus ir taip padėtų apriboti žalą aplinkai, todėl institucijų veiksmai taptų veiksmingesni. Kompetentingos institucijos, leidimų turėtojai ir inspektoriai laiku ir veiksmingai įvertindami duomenis galėtų imtis tikslingų veiksmų, kad būtų užtikrintas ne tik pažeidimų ištaisymas, prevencija ir sankcijų taikymas, bet ir leidimų peržiūrėjimas, sustabdymas ir panaikinimas.

Šiame seminare dalyvavo 138 užsiregistravę dalyviai iš 25 šalių, jame dalyvavo nacionalinių, Europos ir kitų tarptautinių institucijų atstovai bei ekspertai. Jame kalbėjo ir pranešimus skaitė  IMPEL, Europos Komisijos Aplinkos apsaugos generalinio direktorato ir TIPK biuro, EBPO, INECE ir ekspertai iš Austrijos, Čilės, Kroatijos, Suomijos, Vokietijos, Italijos ir Portugalijos, kuriems nuoširdžiai dėkojame už tai, kad galėjo pasidalyti savo žiniomis ir patirtimi.


Prašome susipažinti su visa darbotvarke ir pranešimais, pateikdami šias nuorodas:

Subscribe to our newsletter