IMPEL Logo

Výsledky online seminára o samomonitorovaní emisií do ovzdušia prevádzkovateľom: "Kľúčom je väčšie zameranie a výmena osvedčených postupov"

12 Oct, 2021

Dňa 28. septembra a 11. októbra sa konal online seminár o samomonitorovaní emisií do ovzdušia prevádzkovateľmi v rámci projektu IMPEL Podpora implementácie IED 2021-2024, ktorý spoločne organizovali ARPA Sardegna (Taliansko) a  IGAMAOT (Portugalsko). Seminár bol zameraný na samomonitorovanie prevádzkovateľov, na emisie do ovzdušia, kontinuálne a nekontinuálne, najmä na spoľahlivosť samomonitorovania a jeho nahlasovania prevádzkovateľmi (povinnými osobami).

Dôveryhodný systém samomonitorovania by znížil záťaž inšpekcií, zvýšil šance na rýchle odhalenie porušení, a tým pomohol obmedziť environmentálne škody, čím by sa zefektívnila činnosť orgánov. Včasné a účinné vyhodnocovanie údajov príslušnými orgánmi, držiteľmi povolení a inšpektormi by mohlo viesť k cieleným opatreniam, ktoré by zabezpečili nápravu, prevenciu a sankcionovanie priestupkov, ale aj revízie, pozastavenia a zrušenia povolení.

Tento seminár mal 138 registrovaných účastníkov z 25 krajín a zúčastnili sa ho zástupcovia vnútroštátnych, európskych a iných medzinárodných orgánov a odborníci. Vystúpili na ňom s prejavmi a prezentáciami zástupcovia  IMPEL, Európskej komisie - GR ENV a úradu IPPC, OECD, INECE a odborníci z  Čile, Chorvátska, Fínska, Nemecka, Portugalska, Rakúska a Talianska, ktorým hlboko ďakujeme za ich ochotu podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti.


Prístup k celému programu a prezentáciám je možný prostredníctvom nasledujúcich odkazov:

Subscribe to our newsletter