IMPEL Logo

Wyniki warsztatów online dotyczących samokontroli emisji do powietrza przez operatorów: "Większe skupienie i wymiana dobrych praktyk to klucz"

12 Oct, 2021

Warsztaty online dotyczące samokontroli emisji do powietrza przez operatorów odbyły się w dniach 28 września i 11 października, w ramach projektu IMPEL Supporting IED Implementation 2021-2024, organizowanego wspólnie przez ARPA Sardegna (Włochy) i IGAMAOT (Portugalia). Warsztaty koncentrowały się na samokontroli operatora, na emisjach do powietrza, ciągłych i nieciągłych, w szczególności na wiarygodności samokontroli i jej raportowaniu przez operatorów (posiadaczy obowiązku).

Wierzytelny system samokontroli zmniejszyłby obciążenia inspekcji, zwiększyłby szanse na szybkie wykrycie naruszeń, a tym samym pomógłby ograniczyć szkody środowiskowe, czyniąc działania władz bardziej skutecznymi. Terminowa i skuteczna ocena danych przez właściwe organy, podmioty udzielające zezwoleń i inspektorów mogłaby prowadzić do ukierunkowanych działań, zapewniających korektę, zapobieganie i karanie wykroczeń, ale także rewizje, zawieszenia i cofnięcia zezwoleń.

W warsztatach wzięło udział 138 zarejestrowanych uczestników z 25 krajów, a uczestniczyli w nich przedstawiciele krajowych, europejskich i innych międzynarodowych organów i eksperci. Wystąpienia i prezentacje wygłosili IMPEL, Komisja Europejska - DG ENV i Biuro IPPC, OECD, INECE, oraz eksperci z Austrii, Chile, Chorwacji, Finlandii, Niemiec, Włoch i Portugalii, którym serdecznie dziękujemy za ich dyspozycyjność w dzieleniu się swoją wiedzą i doświadczeniem.


Postęp do pełnej agendy i prezentacji za pomocą następujących linków:

.

Subscribe to our newsletter