IMPEL Logo

Výsledky online semináře o vlastním monitorování emisí do ovzduší provozovateli: "Klíčem je větší zaměření a výměna osvědčených postupů"

12 Oct, 2021

Ve dnech 28. září a 11. října se konal online seminář o samokontrole emisí do ovzduší provozovateli v rámci projektu IMPEL Podpora implementace IED 2021-2024, který společně organizují ARPA Sardegna (Itálie) a IGAMAOT (Portugalsko). Seminář byl zaměřen na samokontrolu provozovatelů, na emise do ovzduší, kontinuální a nekontinuální, zejména na spolehlivost samokontroly a jejího vykazování provozovateli (povinnými osobami).

Důvěryhodný systém samokontroly by snížil zátěž inspekcí, zvýšil šance na rychlé odhalení porušení předpisů a pomohl tak omezit škody na životním prostředí, čímž by se zefektivnila činnost orgánů. Včasné a účinné vyhodnocování údajů příslušnými orgány, držiteli povolení a inspektory by mohlo vést k cíleným opatřením, zajistit nápravu, prevenci a sankcionování přestupků, ale také revizi, pozastavení a zrušení povolení.

Tento seminář měl 138 registrovaných účastníků z 25 zemí a zúčastnili se ho zástupci vnitrostátních, evropských a dalších mezinárodních orgánů a odborníci. Vystoupili na něm se svými projevy a prezentacemi zástupci  IMPEL, Evropské komise - GŘ ENV a Úřadu IPPC, OECD, INECE a odborníci z  Rakouska, Chile, Chorvatska, Finska, Německa, Itálie a Portugalska a my jim hluboce děkujeme za jejich ochotu podělit se o své znalosti a zkušenosti.


Prosíme o přístup k úplnému programu a prezentacím pomocí následujících odkazů:

.

Subscribe to our newsletter