IMPEL Logo

Toiminnanharjoittajien omavalvontaa ilmapäästöjen seurannasta järjestetyn verkkokokouksen tulokset: "Keskittyminen ja hyvien käytäntöjen vaihto ovat avainasemassa"

12 Oct, 2021

Online-työpaja toiminnanharjoittajien ilmapäästöjen omavalvonnasta pidettiin 28. syyskuuta ja 11. lokakuuta osana IMPEL-hanketta Supporting IED Implementation 2021-2024, jonka järjestivät yhdessä ARPA Sardegna (Italia) ja IGAMAOT (Portugali). Työpajassa keskityttiin toiminnanharjoittajien omavalvontaan, ilmapäästöihin, jatkuvaan ja ei-jatkuvaan, ja erityisesti toiminnanharjoittajien (velvoitteenhaltijoiden) omavalvonnan ja sen raportoinnin luotettavuuteen.

Luotettava omavalvontajärjestelmä vähentäisi tarkastuksista aiheutuvaa taakkaa, parantaisi mahdollisuuksia havaita rikkomukset nopeasti ja auttaisi siten rajoittamaan ympäristövahinkoja, mikä tehostaisi viranomaisten toimintaa. Toimivaltaisten viranomaisten, luvanhaltijoiden ja tarkastajien suorittama tietojen oikea-aikainen ja tehokas arviointi voisi johtaa kohdennettuihin toimiin, joilla voidaan varmistaa rikkomusten korjaaminen, ehkäiseminen ja seuraamusten määrääminen, mutta myös lupien tarkistaminen, keskeyttäminen ja peruuttaminen.

Tässä seminaarissa oli 138 rekisteröitynyttä osallistujaa 25 maasta, ja siihen osallistui kansallisten, eurooppalaisten ja muiden kansainvälisten viranomaisten ja asiantuntijoiden edustajia. Puheita ja esityksiä pitivät  IMPEL, Euroopan komissio - DG ENV ja IPPC-toimisto, OECD, INECE sekä asiantuntijat Itävallasta, Chilestä, Kroatiasta, Suomesta, Saksasta, Italiasta ja Portugalista, ja kiitämme heitä lämpimästi siitä, että he olivat valmiita jakamaan tietämystään ja kokemuksiaan.


Käykää tutustumassa koko esityslistaan ja esityksiin seuraavilla linkeillä:

.

Subscribe to our newsletter