IMPEL Logo

Rezultati spletne delavnice o samopregledovanju emisij v zrak s strani upravljavcev: "Ključnega pomena sta večja osredotočenost in izmenjava dobrih praks"

12 Oct, 2021

Spletna delavnica o samokontroli emisij v zraku operaterjev je potekala 28. septembra in 11. oktobra kot del projekta IMPEL Supporting IED Implementation 2021-2024, ki sta ga skupaj organizirala ARPA Sardegna (Italija) in IGAMAOT (Portugalska). Delavnica se je osredotočila na samopregledovanje upravljavcev, na emisije v zrak, neprekinjeno in neprekinjeno, zlasti na zanesljivost samopregledovanja in poročanje upravljavcev (zavezancev) o njem.

Zanesljiva shema samopregledovanja bi zmanjšala breme inšpekcijskih pregledov, izboljšala možnosti za hitro odkrivanje kršitev in tako pomagala omejiti okoljsko škodo, zaradi česar bi bili ukrepi organov učinkovitejši. Pravočasna in učinkovita ocena podatkov s strani pristojnih organov, imetnikov dovoljenj in inšpektorjev bi lahko privedla do ciljno usmerjenih ukrepov, ki bi zagotovili popravke, preprečevanje in sankcioniranje kršitev, pa tudi revizije, začasne odvzeme in preklice dovoljenj.

Na tej delavnici je bilo 138 prijavljenih udeležencev iz 25 držav, sodelovali pa so predstavniki nacionalnih, evropskih in drugih mednarodnih organov ter strokovnjaki. Na njej so imeli govore in predstavitve  IMPEL, Evropska komisija - GD ENV in urad IPPC, OECD, INECE ter strokovnjaki iz Avstrije, Čila, Hrvaške, Finske, Nemčije, Italije in Portugalske, zato se jim globoko zahvaljujemo za njihovo razpoložljivost in izmenjavo znanja ter izkušenj.


Dostop do celotnega programa in predstavitev omogočata naslednji povezavi:

Subscribe to our newsletter