IMPEL Logo

Resultater af online-workshoppen om operatørers egenkontrol af luftemissioner: "Mere fokus og udveksling af god praksis er nøglen"

12 Oct, 2021

Online workshop om operatørers egenkontrol af luftemissioner blev afholdt den 28. september og 11. oktober som en del af IMPEL-projektet Supporting IED Implementation 2021-2024, der er organiseret i fællesskab af ARPA Sardegna (Italien) og  IGAMAOT (Portugal). Workshoppen fokuserede på operatørernes egenovervågning, på luftemissioner, kontinuerlig og ikke-kontinuerlig, især på pålideligheden af egenovervågning og operatørernes (pligtholdernes) rapportering.

En troværdig egenovervågningsordning ville mindske inspektionsbyrden, forbedre chancerne for hurtig opdagelse af overtrædelser og dermed bidrage til at begrænse miljøskaderne og gøre myndighedernes indsats mere effektiv. Rettidig og effektiv evaluering af data af de kompetente myndigheder, tilladelsesindehavere og inspektører kunne føre til målrettet handling for at sikre korrektion, forebyggelse og sanktionering af overtrædelser, men også revisioner, suspensioner og tilbagekaldelser af tilladelser.

Denne workshop havde 138 registrerede deltagere fra 25 lande, og der deltog repræsentanter fra nationale, europæiske og andre internationale myndigheder og eksperter. Der var taler og præsentationer fra  IMPEL, Europa-Kommissionen - GD ENV og IPPC Bureau, OECD, INECE og eksperter fra Østrig, Chile, Kroatien, Finland, Tyskland, Italien og Portugal, og vi takker dem dybt for deres villighed til at dele deres viden og erfaring.


Vil du få adgang til den fulde dagsorden og præsentationer med følgende links:

Subscribe to our newsletter