IMPEL Logo

Resultat av online-workshopen om operatörernas egenkontroll av luftutsläpp: "Mer fokus och utbyte av god praxis är nyckeln"

12 Oct, 2021

Online workshop om operatörers egenkontroll av luftutsläpp hölls den 28 september och 11 oktober som en del av IMPEL-projektet Supporting IED Implementation 2021-2024, som organiseras gemensamt av ARPA Sardegna (Italien) och  IGAMAOT (Portugal). Workshopen fokuserade på operatörernas egenkontroll, på luftutsläpp, kontinuerliga och icke-kontinuerliga, särskilt på tillförlitligheten i egenkontrollen och operatörernas (skyldighetsinnehavarnas) rapportering.

Ett trovärdigt system för egenkontroll skulle minska inspektionsbördan, förbättra chanserna för en snabb upptäckt av överträdelser och på så sätt bidra till att begränsa miljöskadorna, vilket skulle göra myndigheternas åtgärder mer effektiva. En snabb och effektiv utvärdering av uppgifter av behöriga myndigheter, tillståndsgivare och inspektörer skulle kunna leda till riktade åtgärder för att säkerställa korrigering, förebyggande och bestraffning av överträdelser, men också översyner, tillfälliga upphävanden och återkallanden av tillstånd.

Denna workshop hade 138 registrerade deltagare från 25 länder, och deltog av representanter från nationella, europeiska och andra internationella myndigheter och experter. Det fanns tal och presentationer från  IMPEL, Europeiska kommissionen - GD Miljö och IPPC-byrån, OECD, INECE och experter från Österrike, Chile, Kroatien, Finland, Tyskland, Italien och Portugal och vi tackar dem varmt för att de ställde upp och delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter.


Vänligen kan du få tillgång till den fullständiga dagordningen och presentationerna via följande länkar:

Subscribe to our newsletter