IMPEL Logo

Resultaten van de online workshop over zelfcontrole van luchtemissies door exploitanten: "Meer aandacht en uitwisseling van goede praktijken zijn de sleutel"

12 Oct, 2021

Online workshop over de zelfcontrole van luchtemissies door exploitanten werd gehouden op 28 september en 11 oktober, als onderdeel van het IMPEL-project Supporting IED Implementation 2021-2024, gezamenlijk georganiseerd door ARPA Sardegna (Italië) en  IGAMAOT (Portugal). De workshop richtte zich op zelfcontrole door de exploitant, op continue en niet-continue luchtemissies, en met name op de betrouwbaarheid van zelfcontrole en de rapportage daarvan door de exploitanten (vergunninghouders).

Een geloofwaardig zelfcontrolesysteem zou de inspectielast verminderen, de kans op een snelle opsporing van inbreuken vergroten en zo de milieuschade helpen beperken, waardoor het optreden van de autoriteiten efficiënter wordt. Een tijdige en effectieve evaluatie van de gegevens door de bevoegde autoriteiten, vergunningverleners en inspecteurs zou kunnen leiden tot gerichte maatregelen om overtredingen te corrigeren, te voorkomen en te bestraffen, maar ook tot herzieningen, schorsingen en intrekkingen van vergunningen.

Deze workshop telde 138 geregistreerde deelnemers uit 25 landen en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van nationale, Europese en andere internationale autoriteiten en deskundigen. Er waren toespraken en presentaties van  IMPEL, Europese Commissie - DG ENV en IPPC Bureau, OECD, INECE, en deskundigen uit Oostenrijk, Chili, Kroatië, Finland, Duitsland, Italië en Portugal, en wij danken hen hartelijk voor hun beschikbaarheid om hun kennis en ervaring te delen.


Krijg toegang tot de volledige agenda en presentaties via de volgende links:

Subscribe to our newsletter