IMPEL Logo

Operatörün hava emisyonlarını kendi kendine izlemesine ilişkin Çevrimiçi Çalıştayın sonuçları: "Daha fazla odaklanma ve iyi uygulamaların paylaşımı kilit önem taşıyor"

12 Oct, 2021

ArPA Sardegna (İtalya) ve  IGAMAOT (Portekiz) tarafından ortaklaşa düzenlenen IMPEL Projesi Supporting IED Implementation 2021-2024 kapsamında 28 Eylül ve 11 Ekim tarihlerinde Operatörün hava emisyonlarını kendi kendine izlemesine ilişkin Çevrimiçi Çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay, Operatörün kendi kendini izlemesi, hava emisyonları, sürekli ve sürekli olmayan, özellikle de kendi kendini izlemenin güvenilirliği ve operatörler (görev sahipleri) tarafından raporlanması üzerine odaklanmıştır.

Güvenilir bir kendi kendini izleme programı, denetim yükünü azaltacak, ihlallerin hızlı bir şekilde tespit edilme şansını artıracak ve böylece yetkililerin eylemlerini daha verimli hale getirerek çevresel zararların sınırlandırılmasına yardımcı olacaktır. Yetkili makamlar, izin verenler ve denetçiler tarafından verilerin zamanında ve etkili bir şekilde değerlendirilmesi, suçların düzeltilmesini, önlenmesini ve yaptırım uygulanmasını, aynı zamanda izinlerin revize edilmesini, askıya alınmasını ve iptal edilmesini sağlamak için hedeflenen eylemlere yol açabilir.

Bu çalıştaya 25 ülkeden 138 kayıtlı katılımcı vardı ve ulusal, Avrupa ve diğer uluslararası makamlardan temsilciler ve uzmanlar katıldı. IMPEL, Avrupa Komisyonu - DG ENV ve IPPC Bürosu, OECD, INECE ve Avusturya, Şili, Hırvatistan, Finlandiya, Almanya, İtalya ve Portekiz'den Uzmanların konuşmaları ve sunumları vardı ve bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya hazır oldukları için kendilerine içtenlikle teşekkür ediyoruz.


Lütfen aşağıdaki bağlantılardan tam gündeme ve sunumlara erişin:

Subscribe to our newsletter