IMPEL Logo

Jauna ES stratēģija par pielāgošanos klimata pārmaiņām

25 Feb, 2021

ES PIELĀGOŠANĀS STRATĒĢIJA

Eiropas Komisija 2021. gada 24. februārī pieņēma jauno ES stratēģiju par pielāgošanos klimata pārmaiņām. Šajā jaunajā stratēģijā ir izklāstīts, kā Eiropas Savienība var pielāgoties klimata pārmaiņu nenovēršamajai ietekmei un līdz 2050. gadam kļūt noturīga pret klimata pārmaiņām. Stratēģijai ir četri galvenie mērķi: padarīt pielāgošanos gudrāku, ātrāku un sistemātiskāku un pastiprināt starptautisko rīcību pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā.

Lai panāktu gudrāku pielāgošanos, stratēģijā ir ierosināti pasākumi, kas paplašinātu adaptācijas zināšanu robežas, lai varētu apkopot vairāk un labākus datus par ar klimatu saistītiem riskiem un zaudējumiem, un nostiprinātu Climate-ADAPT kā Eiropas adaptācijas zināšanu platformu.

Lai pielāgotos ātrāk un visaptverošāk, stratēģija koncentrējas uz pielāgošanās risinājumu izstrādi un ieviešanu, lai palīdzētu samazināt ar klimatu saistītos riskus, palielinātu klimata aizsardzību un nodrošinātu saldūdens pieejamību.

Sistemātiskākas pielāgošanās panākšanai Komisija atbalstīs turpmāku pielāgošanās stratēģiju un plānu izstrādi un īstenošanu visos pārvaldības līmeņos, izmantojot trīs transversālas prioritātes:

  • pielāgošanās integrēšana makrofiskālajā politikā
  • uz dabu balstīti adaptācijas risinājumi
  • vietējās pielāgošanās darbības
  • .

Lai pastiprinātu starptautisko rīcību pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā, ES palielinās atbalstu starptautiskai noturībai pret klimata pārmaiņām un gatavībai tām, nodrošinot resursus, nosakot prioritātes un palielinot efektivitāti, palielinot starptautisko finansējumu un pastiprinot globālo iesaisti un apmaiņu pielāgošanās jautājumos.

Komisija stratēģiju apspriedīs ar dalībvalstīm Vides padomē. Paredzams, ka Padome 2021. gada jūnija sanāksmē vienosies par secinājumiem attiecībā uz jauno stratēģiju

.

Eiropas Komisija 2019. gada decembrī paziņoja par jauno, vērienīgāku ES pielāgošanās stratēģiju Eiropas zaļajā darījumā.

Dalāka informācija:

avots:Eiropas Komisija

Subscribe to our newsletter