IMPEL Logo

Ny EU-strategi for tilpasning til klimaændringer

25 Feb, 2021

EU's tilpasningsstrategi

Europa Kommissionen vedtog sin nye EU-strategi for tilpasning til klimaændringer den 24. februar 2021. Denne nye strategi beskriver, hvordan EU kan tilpasse sig de uundgåelige virkninger af klimaforandringerne og blive klimarobust inden 2050. Strategien har fire hovedmål: at gøre tilpasningen smartere, hurtigere og mere systematisk, og at intensivere den internationale indsats for tilpasning til klimaændringer.

For at opnå en mere intelligent tilpasning foreslår strategien foranstaltninger, der skubber grænserne for viden om tilpasning, så der kan indsamles flere og bedre data om klimarelaterede risici og tab, og som styrker Climate-ADAPT som den europæiske platform for viden om tilpasning.

For at tilpasse sig hurtigere og mere omfattende fokuserer strategien på at udvikle og udrulle tilpasningsløsninger, der kan bidrage til at reducere klimarelaterede risici, øge klimabeskyttelsen og sikre tilgængeligheden af ferskvand.

For at opnå en mere systematisk tilpasning vil Kommissionen støtte den videre udvikling og gennemførelse af tilpasningsstrategier og -planer på alle forvaltningsniveauer med tre tværgående prioriteter:

  • integrering af tilpasning i den makrofiskale politik
  • naturbaserede løsninger til tilpasning
  • lokale tilpasningsforanstaltninger.

For at styrke den internationale indsats for tilpasning til klimaændringer vil EU øge støtten til international modstandsdygtighed og beredskab over for klimaændringer ved at stille ressourcer til rådighed, ved at prioritere indsatsen og øge effektiviteten, ved at øge den internationale finansiering og ved at styrke det globale engagement og udvekslinger om tilpasning.

Kommissionen vil drøfte strategien med medlemsstaterne på samlingen i Rådet (miljø). Rådet forventes at blive enige om konklusioner om den nye strategi, når det mødes i juni 2021.

Europa Kommissionen annoncerede den nye, mere ambitiøse EU-tilpasningsstrategi i European Green Deal i december 2019.

Yderligere oplysninger:

Kilde:Europa Kommissionen

Subscribe to our newsletter