IMPEL Logo

Nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan klimaatverandering

25 Feb, 2021

EU-AANPASSINGSSTRATEGIE

De Europese Commissie heeft op 24 februari 2021 haar nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering aangenomen. In deze nieuwe strategie wordt uiteengezet hoe de Europese Unie zich kan aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering en tegen 2050 klimaatbestendig kan worden. De strategie heeft vier hoofddoelstellingen: aanpassing slimmer, sneller en systematischer maken, en de internationale actie voor aanpassing aan de klimaatverandering intensiveren.

Om tot een slimmere aanpassing te komen, stelt de strategie acties voor die de grenzen van de kennis over aanpassing verleggen, zodat meer en betere gegevens over klimaatgerelateerde risico's en verliezen kunnen worden verzameld, en Climate-ADAPT als Europees platform voor kennis over aanpassing versterken.

Voor een snellere en meer omvattende aanpassing richt de strategie zich op de ontwikkeling en invoering van aanpassingsoplossingen om klimaatgerelateerde risico's te verminderen, het klimaat beter te beschermen en de beschikbaarheid van zoet water veilig te stellen.

Om tot een meer systematische aanpassing te komen zal de Commissie de verdere ontwikkeling en uitvoering van aanpassingsstrategieën en -plannen op alle bestuursniveaus ondersteunen met drie horizontale prioriteiten:

  • integratie van aanpassing in het macrobudgettaire beleid
  • op de natuur gebaseerde oplossingen voor aanpassing
  • plaatselijke aanpassingsmaatregelen.

Om de internationale actie voor aanpassing aan de klimaatverandering op te voeren, zal de EU de steun voor internationale klimaatbestendigheid en paraatheid opvoeren door middelen ter beschikking te stellen, door voorrang te geven aan maatregelen en de doeltreffendheid te vergroten, door de internationale financiering op te voeren en door een sterker mondiaal engagement en uitwisselingen inzake aanpassing.

De Commissie zal de strategie met de lidstaten bespreken in de Raad Milieu. De Raad zal naar verwachting tijdens zijn bijeenkomst in juni 2021 instemmen met conclusies over de nieuwe strategie.

De Europese Commissie heeft de nieuwe, ambitieuzere EU-aanpassingsstrategie aangekondigd in de European Green Deal in december 2019.

Verder informatie:

bron:Europese Commissie

Subscribe to our newsletter