IMPEL Logo

Nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam

25 Feb, 2021

Strategija prilagajanja EU

Evropska komisija je 24. februarja 2021 sprejela novo strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam. Ta nova strategija določa, kako se lahko Evropska unija prilagodi neizogibnim posledicam podnebnih sprememb in do leta 2050 postane odporna na podnebne spremembe. Strategija ima štiri načelne cilje: narediti prilagajanje spretnejše, hitrejše in bolj sistemsko, ter pospešiti mednarodne ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam.

Za doseganje pametnejšega prilagajanja strategija predlaga ukrepe, ki premikajo meje znanja o prilagajanju, tako da je mogoče zbrati več in boljše podatke o tveganjih in izgubah, povezanih s podnebjem, ter krepijo Climate-ADAPT kot evropsko platformo za znanje o prilagajanju.

Za hitrejše in celovitejše prilagajanje se strategija osredotoča na razvoj in uvajanje rešitev za prilagajanje, ki bodo pomagale zmanjšati s podnebjem povezana tveganja, povečati zaščito podnebja in zaščititi razpoložljivost sladke vode.

Za bolj sistematično prilagajanje bo Komisija podpirala nadaljnji razvoj in izvajanje strategij in načrtov prilagajanja na vseh ravneh upravljanja s tremi medsektorskimi prednostnimi nalogami:

  • vključevanje prilagajanja v makrofiskalno politiko
  • na naravi temelječe rešitve za prilagajanje
  • lokalni ukrepi za prilagajanje.

Za pospešitev mednarodnega ukrepanja na področju prilagajanja podnebnim spremembam bo EU povečala podporo mednarodni odpornosti na podnebne spremembe in pripravljenosti nanje z zagotavljanjem sredstev, s prednostnim razvrščanjem ukrepov in povečanjem učinkovitosti, s povečanjem obsega mednarodnega financiranja ter z močnejšim globalnim sodelovanjem in izmenjavo na področju prilagajanja.

Komisija bo o strategiji razpravljala z državami članicami na seji Sveta za okolje. Svet naj bi se o sklepih o novi strategiji dogovoril na zasedanju junija 2021.

Evropska komisija je novo, bolj ambiciozno strategijo EU za prilagajanje objavila v European Green Deal decembra 2019.

Daljše informacije:

izvir:Evropska komisija

Subscribe to our newsletter