IMPEL Logo

Uusi EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

25 Feb, 2021

EU:n sopeutumisstrategia

Euroopan komissio hyväksyi 24. helmikuuta 2021 uuden ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategian. Tässä uudessa strategiassa esitetään, miten Euroopan unioni voi sopeutua ilmastonmuutoksen väistämättömiin vaikutuksiin ja muuttua ilmastokestäväksi vuoteen 2050 mennessä. Strategialla on neljä päätavoitetta: tehdä sopeutumisesta älykkäämpää, nopeampaa ja järjestelmällisempää, ja tehostaa ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevia kansainvälisiä toimia.

Sopeutumisen tehostamiseksi strategiassa ehdotetaan toimia, joilla edistetään sopeutumista koskevan tietämyksen rajoja, jotta ilmastoon liittyvistä riskeistä ja tappioista voidaan kerätä enemmän ja parempaa tietoa, ja vahvistetaan Climate-ADAPT:n asemaa sopeutumistietämyksen eurooppalaisena foorumina.

Sopeutumisen nopeuttamiseksi ja kattavuuden lisäämiseksi strategiassa keskitytään kehittämään ja ottamaan käyttöön sopeutumisratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää ilmastoon liittyviä riskejä, parantaa ilmastonsuojelua ja turvata makean veden saatavuus.

Järjestelmällisemmän sopeutumisen aikaansaamiseksi komissio tukee sopeutumisstrategioiden ja -suunnitelmien jatkokehittämistä ja täytäntöönpanoa kaikilla hallinnon tasoilla kolmen monialaisen painopisteen avulla:

  • sopeutumisen sisällyttäminen makrotaloudelliseen finanssipolitiikkaan
  • .
  • luontopohjaiset sopeutumisratkaisut
  • paikalliset sopeutumistoimet.

Voidakseen tehostaa ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevia kansainvälisiä toimia EU lisää tukea kansainväliselle ilmastonmuutoksen sietokyvylle ja siihen varautumiselle myöntämällä resursseja, priorisoimalla toimia ja lisäämällä niiden tehokkuutta, lisäämällä kansainvälistä rahoitusta ja vahvistamalla maailmanlaajuista sitoutumista ja vaihtoa sopeutumisen alalla.

Mitä varten EU lisää tukea kansainväliselle ilmastonmuutoksen sietokyvylle ja siihen varautumiselle.

Komissio keskustelee strategiasta jäsenvaltioiden kanssa ympäristöneuvostossa. Neuvoston odotetaan sopivan päätelmistä uudesta strategiasta, kun se kokoontuu kesäkuussa 2021.

Euroopan komissio ilmoitti uudesta, kunnianhimoisemmasta EU:n sopeutumisstrategiasta Euroopan vihreässä sopimuksessa joulukuussa 2019.

Lisätietoja:

lähde:Euroopan komissio

Subscribe to our newsletter