IMPEL Logo

Nowa strategia UE dotycząca dostosowania do zmian klimatycznych

25 Feb, 2021

Strategia adaptacyjna UE

.

Komisja Europejska przyjęła 24 lutego 2021 r. nową strategię UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Ta nowa strategia określa, jak Unia Europejska może dostosować się do nieuniknionych skutków zmiany klimatu i stać się odporna na klimat do 2050 roku. Strategia ma cztery główne cele: uczynić adaptację mądrzejszą, szybszą i bardziej systemową,oraz zintensyfikować międzynarodowe działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Aby osiągnąć inteligentniejszą adaptację, strategia proponuje działania, które przesuwają granice wiedzy na temat adaptacji, tak aby można było zebrać więcej i lepszych danych na temat zagrożeń i strat związanych z klimatem, oraz wzmacniają Climate-ADAPT jako europejską platformę wiedzy na temat adaptacji.

.

W celu szybszej i bardziej kompleksowej adaptacji strategia koncentruje się na opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań adaptacyjnych, które pomogą ograniczyć ryzyko związane z klimatem, zwiększyć ochronę klimatu i zabezpieczyć dostępność słodkiej wody.

.

Aby osiągnąć bardziej systematyczną adaptację, Komisja będzie wspierać dalszy rozwój i wdrażanie strategii i planów adaptacyjnych na wszystkich poziomach zarządzania w ramach trzech przekrojowych priorytetów:

  • włączenie adaptacji do polityki makrofiskalnej
  • przyrodnicze rozwiązania w zakresie adaptacji
  • lokalne działania adaptacyjne
  • .

Aby zintensyfikować międzynarodowe działania w zakresie adaptacji do zmiany klimatu, UE zwiększy wsparcie dla międzynarodowej odporności na zmianę klimatu i gotowości do niej poprzez zapewnienie zasobów, ustalenie priorytetów działań i zwiększenie skuteczności, zwiększenie międzynarodowego finansowania oraz silniejsze globalne zaangażowanie i wymianę w zakresie adaptacji.

Komisja omówi strategię z państwami członkowskimi na forum Rady ds. Środowiska. Oczekuje się, że Rada zgodzi się na konkluzje dotyczące nowej strategii, gdy spotka się w czerwcu 2021 r.

.

Komisja Europejska ogłosiła nową, bardziej ambitną strategię adaptacyjną UE w Europejskim Zielonym Dealu w grudniu 2019 r.

.

Dalsze informacje:

.

źródło:Komisja Europejska

Subscribe to our newsletter