IMPEL Logo

Új uniós stratégia az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról

25 Feb, 2021

EU ADAPTÁCIÓS STRATÉGIA

Az Európai Bizottság 2021. február 24-én fogadta el az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról szóló új uniós stratégiáját. Ez az új stratégia meghatározza, hogy az Európai Unió hogyan tud alkalmazkodni az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz, és hogyan tud 2050-ig az éghajlatváltozással szemben ellenállóvá válni. A stratégiának négy fő célkitűzése van: az alkalmazkodás okosabbá, gyorsabbá és rendszerszerűbbé tétele, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos nemzetközi fellépés fokozása.

Az intelligensebb alkalmazkodás elérése érdekében a stratégia olyan intézkedéseket javasol, amelyek az alkalmazkodással kapcsolatos ismeretek határait feszegetik, hogy több és jobb adatot lehessen gyűjteni az éghajlattal kapcsolatos kockázatokról és veszteségekről, és hogy a Climate-ADAPT mint az alkalmazkodási ismeretek európai platformja megerősödjön.

A gyorsabb és átfogóbb alkalmazkodás érdekében a stratégia olyan alkalmazkodási megoldások kidolgozására és bevezetésére összpontosít, amelyek segítenek csökkenteni az éghajlattal kapcsolatos kockázatokat, növelik az éghajlat védelmét és biztosítják az édesvíz rendelkezésre állását.

A szisztematikusabb alkalmazkodás elérése érdekében a Bizottság három átfogó prioritással támogatja az alkalmazkodási stratégiák és tervek további kidolgozását és végrehajtását az irányítás minden szintjén:

  • az alkalmazkodás beépítése a makroszintű költségvetési politikába
  • természetalapú megoldások az alkalmazkodásban
  • helyi alkalmazkodási intézkedések.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos nemzetközi fellépés fokozása érdekében az EU növelni fogja a nemzetközi éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség és felkészültség támogatását a források biztosításával, a fellépések rangsorolásával és a hatékonyság növelésével, a nemzetközi finanszírozás bővítésével, valamint az alkalmazkodással kapcsolatos erősebb globális kötelezettségvállalással és eszmecserével.

A Bizottság a Környezetvédelmi Tanács keretében megvitatja a stratégiát a tagállamokkal. A Tanács várhatóan 2021. júniusi ülésén fog következtetéseket elfogadni az új stratégiáról.

Az Európai Bizottság 2019 decemberében jelentette be az új, ambiciózusabb uniós alkalmazkodási stratégiát a European Green Deal keretében.

Bővebb információ:

forrás:Európai Bizottság

Subscribe to our newsletter